X4 – Fyra anledningar att utveckla dina kunskaper. Större möjligheter att tjäna bättre. Få en annan position. Söka ett nytt jobb. Behålla det du har.

Perception, inlärning, kommunikation, association och tänkande.

Att tillägna sig kunskap kräver komplexa kognitiva processer. Det tar vi fasta på i hur vi metodiskt lagt upp våra utbildningar.

Personlig interaktiv affärsutbildning.

Det viktigaste med all utbildning, utöver att innehållet ska vara relevant, är att den befästs. Betydelsen av övningsmoment och repetition kan därför inte nog betonas. Repetitionen stärker minnet och gör att informationen fastnar på allvar. Allt som vi lärt oss ordentligt har vi lärt under en längre tid.

På Xpectum har vi i sedan 1996 bedrivit utbildningsverksamhet inom interaktiv affärsutbildning. Vi har mängder av exempel på att medarbetare som bättrar på sin kompetens och utvecklas på det personliga planet, också ges utrymme på sina arbetsplatser. Det är kanske för att vi ser alla företag och förvaltningar som lärande organisationer som flera stora företag är kunder hos oss.

I våra utbildningsprogram och kurser går modern teknik, pedagogik samt personlig omtanke hand i hand. Utbildningarna genomförs på distans och pedagogiken är anpassad för digitala kanaler. Personlig omtanke innebär att varje student tilldelas en personlig handledare att kommunicera med. De mjuka delarnas betydelse kan aldrig underskattas. Alla studenter ska känna att vi bryr oss.

Urban Pettersson, VD

Ny kunskap oberoende av tid och rum.

Flexibla distansutbildningar har många fördelar. Distributionsformen ger obegränsade tillfällen till repetition och stora mått av individuell frihet. Som student utgår du från dina egna förutsättningar och studerar när det passar dig bäst oavsett vad klockan är eller var du befinner dig. Du kan när som helst påbörja ett utbildningsprogram eller en kurs och själv välja studietakt.

Kombinationen av ljud, bild och text gör att lärandet blir variationsrikt och underhållande. Flera sinnen arbetar samtidigt när du går igenom utbildningsmaterialet. Händelser som aktiverar flera sinnen bevaras i allmänhet bättre i minnet än händelser som bara aktiverar ett sinne. Utbildningsmaterialet och dess stödfunktioner samt de personliga handledarna är till stor hjälp för ditt lärande.

Vi erbjuder både kvalificerade utbildningsprogram och kurser utan krav på speciella förkunskaper. Alla som genomgår dessa med godkända inlämningsuppgifter erhåller kursintyg. De som vill kan dessutom välja till examinationsprogram med möjligheter till certifiering. För oss är kvalitet viktigt, av den anledningen försöker vi systematiskt att förbättra pedagogik, handledarrespons etc för att alltid kunna erbjuda högkvalitativa utbildningar som svarar mot arbetsmarknadens krav.

Vi uppdaterar oss löpande med nyheter/fakta som gäller för de ämnesområden som vi utbildar i och försöker hålla vårt material på en hög aktualitetsnivå.

Vi garanterar alltid handledarsvar inom 48 timmar (arbetsdagar) men strävar så långt som möjligt att ge omedelbar respons. Vi vet att svarstiden är viktigt i distansutbildning och sätter därför höga krav på oss som företag att uppnå detta. Alla i vår organisation har ett ansvar att driva verksamheten ur ett kvalitetsperspektiv och löpande sker revideringar och förbättringar mot mätbara mål. Ett exempel på mätbart mål är svarstider på frågor från våra kursdeltagare.

Öka din sanna potential med våra kompetenshöjande utbildningar.

Alla våra 26 kurser är utformade av experter och yrkesverksamma inom varje specialområde. Vi använder förenklade metoder och presentationer för att göra inlärningen lustfylld och effektiv. Du studerar alltid på dina egna villkor, när du har möjlighet och inom din egen tidsram. Alla våra kurser är på distans, tidsflexibla, med personlig support och flera är också certifieringsbara. Fler än 15.000 studenter har examinerat sig hos oss sedan 1996.