X4 – Fyra anledningar att utveckla dina kunskaper. Större möjligheter att tjäna bättre. Få en annan position. Söka ett nytt jobb. Behålla det du har.

25 års erfarenhet av distansutbildning.

Utbildningar som bygger på väl beprövade metoder, datorstöd, personlig handledning, flexibilitet och repetition.

Xpectum AB är ett utbildningsföretag som sedan 1996 har producerat distansutbildningar för företag och privatpersoner. Huvudkontoret ligger i Åre där vi har kundservice och distribution. All utbildning sker helt på distans med stöd av välmeriterade handledare.

Xpectums styrka är det kunskapskapital som finns knutet till företaget genom de mentorer och medietekniker som utformar utbildningarna och den erfarenhet av 25 års arbete med distansstudier. Utbildningarna är utvecklade efter väl genomarbetade pedagogiska modeller som gör lärandet effektivt och underhållande. I flera av de längre utbildningarna finns möjlighet till certifiering via FAR. Kursuppläggen lutar sig mot de fyra hörnstenarna:

Datorstöd
Det interaktiva lärande som du bedriver sker via webben. Informationen presenteras med allt ifrån text och bild till video och animeringar. Interaktivia övningar är ett viktigt löpande inslag.

Personlig handledning
Din personliga handledare ger dig stöd, vägledning, inspiration och omtanke.

Flexibilitet
Du utgår från dina egna förutsättningar, väljer din egen studietakt och studerar när det passar dig bäst och på vilken plats du vill.

Repetition
Övning, upprepning och tålamod är helt avgörande för att du ska stärka minnet och få nya kunskaper att fastna på allvar. Utbildningarna är linjära men du har möjlighet att navigera runt via menyn, backa tillbaka eller gå lite snabbare fram. Du bestämmer själv studietakten.

Urban Pettersson VD xpectum AB
Peter Crawford-Currie IT-teknik
Eva Albihn Kvalitét & Pedagogik
Lena Peterson Ekonomi & Finans
Håkan Huljegård Grafisk design
Handledarteam Mikael Skålén, Eva Albhin, Lena Peterson, Urban Pettersson, Anna Öster, Hans Ramberg

Öka din sanna potential med våra kompetenshöjande utbildningar.

Alla våra 26 kurser är utformade av experter och yrkesverksamma inom varje specialområde. Vi använder förenklade metoder och presentationer för att göra inlärningen lustfylld och effektiv. Du studerar alltid på dina egna villkor, när du har möjlighet och inom din egen tidsram. Alla våra kurser är på distans, tidsflexibla, med personlig support och flera är också certifieringsbara. Fler än 15.000 studenter har examinerat sig hos oss sedan 1996.