X4 – Fyra anledningar att utveckla dina kunskaper. Större möjligheter att tjäna bättre. Få en annan position. Söka ett nytt jobb. Behålla det du har.

xpectum athlets

Kombinera en idrottssatsning med studier!

Att kombinera en idrottssatsning med studier är inte alltid enkelt, det kräver en stor flexibilitet och det är ibland svårt med fasta tider. Därför har vi skapat xpectum Athlets som gör det möjligt via smarta distansutbildningar att uppnå sina mål både i sin idrott och inom valt utbildningsområde. Programmen läggs upp individuellt med möjlighet till individuell examination. Vårt Athletes program gäller våra certifierade och diplomerade utbildningar inom ekonomi och juridik. 

Programmen har bl a en längre studietid än vanliga program samt möjlighet till individuell examination.

Se filmen om en av våra idrottare som läst Certifierad Marknadsekonom och nu läser Certifierad Företagsekonom.
Louise är elitsatsande inom tennis.

För att kvalificera sig måste följande kriterier uppfyllas: 

Först och främst måste idrotten vara en del av något av Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund. Därefter behöver idrottaren uppfylla minst ett av följande kriterier: 

  1. vara aktuell eller potentiellt aktuell för landslag, som bekräftas av det relevanta specialidrottsförbundet, 
  2. vara en individuell idrottare som tävlar på minst nationell mästerskapsnivå, 
  3. vara en lagidrottare som deltar i den högsta eller näst högsta nationella divisionen/serien, förutsatt att det finns minst fyra divisioner/serier. Om det finns färre än fyra divisioner/serier, är det endast deltagande i den högsta divisionen/serien som gäller. 

Om dessa krav inte uppfylls kan man ansöka om ett specialintyg från xpectum, som fattar beslutet i samråd med aktuella parter.

Förutom att ge en flexibel utbildningsmöjlighet tillhandahåller vi även resurser för vägledning i karriärfrågor  samt stöd för karriärens fortsatta utveckling.

Kontakta urban@xpectum.se  om du vill veta mer om upplägget!

Öka din sanna potential med våra kompetenshöjande utbildningar.

Alla våra 26 kurser är utformade av experter och yrkesverksamma inom varje specialområde. Vi använder förenklade metoder och presentationer för att göra inlärningen lustfylld och effektiv. Du studerar alltid på dina egna villkor, när du har möjlighet och inom din egen tidsram. Alla våra kurser är på distans, tidsflexibla, med personlig support och flera är också certifieringsbara. Fler än 15.000 studenter har examinerat sig hos oss sedan 1996.