X4 – Fyra anledningar att utveckla dina kunskaper. Större möjligheter att tjäna bättre. Få en annan position. Söka ett nytt jobb. Behålla det du har.

Här kan du se alla våra distanskurser inom ekonomi, juridik och marknad.

Vår utbildningar är utformade av experter och yrkesverksamma inom varje specialområde. Xpectum har producerat distansutbildningar sedan 1996, du får en utbildning med hög kvalitet.

J6 Affärsjuridik

Affärsjuridik behandlar de områden som kan vara av betydelse ur ett affärsjuridiskt perspektiv, t ex Köprätt, Avtalsrätt, Associationsrätt och marknadsrätt.

7-9 dagar

15.900 SEK

J9 Arbetsrätt

I kursen arbetsrätt så lär du dig om de juridiska regler som gäller för dina anställda och förhållandet mellan er.

1-2 dagar

4.900 SEK

J7 Associationsrätt

Associationsrätt är ett samlingsnamn på de lagar som reglerar olika ekonomiska sammanslutningar. Förutom olika bolagsformer så innefattas även föreningar och stiftelser.

2-3 dagar

5.400 SEK

J8 Avtalsrätt och köprätt

Avtal är någonting som berör nästan alla transaktioner som vi gör, från det stora företagsköpet till inköp av livsmedel på närbutiken.

2-3 dagar

4.900 SEK

E5 Bokföring 1

En distanskurs i bokföring som ger dig de kunskaper som krävs för att sköta ett mindre företags löpande bokföring. Kursen ger dig grunderna i bokföring.

2-3 dagar

5.400 SEK

E6 Bokföring 2

Målet med Bokföring 2 är att du skall klara av löpande bokföring i form av olika affärshändelser samt upprätta ett bokslut i ett mindre företag.

3-4 dagar

5.600 SEK

E7 Bokföring 3

Distanskursen ger fördjupade kunskaper i redovisning. Utbildningen tar upp de olika områdena som du måste behärska för att upprätta ett bokslut.

2 veckor

5.900 SEK

E1 Certifierad Ekonomiassistent

En bra grund om du vill arbeta som redovisningsassistent eller ekonomiassistent. Du lär dig att hantera löpande bokföring från grunden samt att upprätta enklare bokslut.

3-4 veckor

13.900 SEK

E2 Certifierad Redovisningsekonom

Den här distansutbildningen ger en god grund för dig som vill bli redovisningsekonom. Du får lära dig löpande bokföring, hur du ställer upp balans- och resultaträkningar och annat som du...

5-6 veckor

17.900 SEK

J5 Diplomerad Paralegal

En paralegal utbildning på distans. Efter utbildningen kan du jobba som assistent åt en jurist (advokat, domare, åklagare, bolagsjurist) och du kommer besitta kunskaper som är övergripande...

19-20 veckor

69.000 SEK

E10 Finansekonomen

Distansutbildningen ger dig tillfälle att utveckla dina kunskaper i budgetering, finansiering och investering.

3 veckor

9.900 SEK

M8 Marknadsföring & Försäljning

Distanskursen marknadsföring och försäljning lär dig förstå vikten av att tänka i ett marknadsföringsperspektiv och hur effektiv försäljning ska bedrivas. Utan marknadsföring överlever...

2-3 dagar

5.100 SEK

J10 Marknadsrätt

En distanskurs i juridik som behandlar regler för fordringar, skulder och säkerheter samt angränsande områden.

1-2 dagar

4.900 SEK

E14 Organisation & Ledarskap

Lär dig hur en organisation ska se ut. Distanskursen ger insikter om att en väl fungerande organisation är en förutsättning för lönsamhet och överlevnad.

3 dagar

4.900 SEK

E8 Budgetering i praktiken

Du lär dig hur en budget utformas och används för att vara ett värdefullt planerings- och styrmedel.

2-3 dagar

4.900 SEK

E3 Certifierad Styr- & Redovisningsekonom

En utbildning för dig som vill jobba med controllerliknande uppgifter i ett företag. Du kommer behärska allt från den löpande bokföringen till bokslut samt analys, kostnads, och...

10 veckor

28.900 SEK

E4 Certifierad Företagsekonom

Du får en stark företagsekonomisk grund. Den här distansutbildningen ger kunskaper som är direkt användningsbara för att kunna agera effektivt på en konkurrensutsatt marknad.

10-12 veckor

34.900 SEK

M7 Certifierad Marknadsassistent

Certifierad Marknadsassistent är en distansutbildning i marknadsföring för dig som vill jobba med marknadsföring som marknadsassistent. Exempel på moment som ingår är bla marknadsföring,...

5 veckor

18.900 SEK

M6 Certifierad Marknadsekonom

Det här är en omfattande distansutbildning där du går igenom en rad olika synsätt inom såväl konsument- som producentmarknadsföring. Under utbildningen tittar vi också på varför CSR,...

10 veckor

26.900 SEK

E9 Effektiv Finansiering

I distanskursen utgår du från att totalkapitalets storlek, kapitalanskaffning och kapitalanvändning påverkar ett företags finansiella ställning och lönsamhet.

2-3 dagar

4.900 SEK

M9 Strategisk Marknadsföring

Lär dig utveckla företagets marknadsföring. Analysera omgivningen och skapa en strategi. En distanskurs i marknadsföring som ger dig kunskap om hur en marknadsplan på strategisk nivå bereds,...

2-3 dagar

5.100 SEK

E15 Affärsekonomi för tekniker

En distanskurs för dig som behöver viktiga kunskaper i ekonomi på kort tid. Du får en bättre förståelse och kan ta fram ett bättre beslutsunderlag.

2-3 dagar

6.400 SEK

E11 Ekonomi för chefer

En distanskurs för dig som behöver viktiga kunskaper i ekonomi på kort tid. Du får en bättre förståelse och ett bättre beslutsunderlag.

2-3 dagar

6.400 SEK

E12 Ekonomi för icke Ekonomer

En distanskurs för dig som behöver viktiga kunskaper i ekonomi på kort tid. Du får en bättre förståelse och kan ta fram ett bättre beslutsunderlag.

2-3 dagar

6.400 SEK

E13 Investering & Lönsamhet

Kursen syftar till att underlätta för dig att fatta olika sorters investeringsbeslut. Med hjälp av olika investeringskalkyler jämför du alternativa investeringar med varandra och rangordnar dem.

2-3 dagar

4.900 SEK

E11 Projektekonomi

Ekonomikurs för projektledare. Utan ekonomisk kunskap kan projektet lätt havererar. Sätta budget och kalkylera på priser och kostnader. Projektekonomi ger dig inblick i resultatorienterat...

2-3 dagar

5.400 SEK

E12 Räkenskapsanalys

Kursen ger kännedom om vad som enligt gällande lagstiftning ska framgå av årsbokslut och årsredovisningar samt vad som kan utläsas ur dessa dokument.

4-5 dagar

6.400 SEK

E16 Ekonomistyrning

Ekonomistyrning ger dig förutsättningar att följa upp och planera en verksamhet samt att skaffa bättre underlag för beslutsfattande i ekonomiska frågor.

5-7 dagar

5.900 SEK

Det finns inga certifierade kurser i denna kategori.

Frågor? Vi hjälper dig gärna.

Vi svarar gärna på dina frågor och funderingar. Ring oss eller lämna en intresseanmälan så återkommer vi direkt.

Så går studierna till.

Våra utbildningar är interaktiva och du navigerar enkelt mellan föreläsningar, övningar, tester med mera. Hur föreläsningarna ser ut varierar, men de innehåller alltid förklarande filmer, animationer och texter – presenterade på ett både pedagogiskt och underhållande sätt.

Exempelkurs - Testa kostnadsfritt

Här har du möjlighet att pröva hur den digitala delen av studierna går till. Följ bara länken så kan du pröva ett utdrag ur kursen Ekonomistyrning.

Klicka här

.

Kursstart

När du har anmält dig till ett utbildningsprogram eller en kurs får tillgång till din studiesida varifrån du når ditt studiematerial och sköter kontakten med din personliga handledare. Kurser och utbildningar kan sedan påbörjas omgående.

Handledare

Du har obegränsad tillgång till handledarna, de är duktigs och svara snabbt. Våra handledare och mentorer arbetar professionellt inom sina specialområden. Ett flertal av dem medverkar också personligen i utbildningarna. Under studietiden finns alltid möjligheten att kontakta handledaren via din personliga studiesida. Där hittar du även sammanställningar över dina genomgångna kurser med inlämningsuppgifter, resultat mm.

Kursmaterial

Så länge kursen finns i xpectums utbud har du tillgång till den senaste versionen av det digitala kursmaterialet livet ut.
Allt material ingår i priset.

Kursstruktur

I våra interaktiva utbildningar, var sig det är online eller på annat media, hittar du alltid en huvudmeny där du får en överblick över innehållet. Du navigerar enkelt genom föreläsningar, övningar, tester, ordlistor, index, hjälp mm. Föreläsningarnas utseende varierar, men genomgående finns det alltid filmer, animationer och text. Allt presenterat på ett pedagogiskt och underhållande sätt. Du utgår från dina egna förutsättningar, väljer din egen studietakt och studera när det bäst passar dig.

Inlämningsuppgifter

I de flesta av våra utbildningar ingår inlämningsuppgifter som rättas av din handledare. Med studiematerialet och din handledare som stöd löser du inlämningsuppgifterna. När du lämnat in samtliga inlämningsuppgifter och fått dem godkända får du ett välförtjänat intyg. Det är ett bevis på att du genomgått och tillgodogjort dig ett utbildningsprogram eller en kurs.

Online-prov

Vissa kurser avslutas med ett online-prov. När du gått igenom hela kursen, gjort alla övningar och tester samt känner att du behärskar området kan du i lugn och ro göra provet via Internet. Skulle du inte bli godkänd vid första tillfället har du ytterligare två möjligheter att göra provet. När du fått godkänt på provet erhåller du ett kursbetyg.

Certifiering

Om du ytterligare vill befästa dina kunskaper kan du avsluta våra certifieringsprogram med en skriftlig examination. Examinationen görs online under kontrollerade former. När examinationen godkänts erhåller du ett betyg som visar att du uppnått en viss kunskapsnivå.

Testa dina förkunskaper.

Välkommen att göra våra tester.
Här kan du på egen hand testa dina kunskaper i ekonomi, juridik och marknad.