X4 – Fyra anledningar att utveckla dina kunskaper. Större möjligheter att tjäna bättre. Få en annan position. Söka ett nytt jobb. Behålla det du har.

Kvalitetspolicy för xpectum AB

Vår målsättning på Xpectum AB är att leverera högkvalitativa digitala kurser och utbildningar till våra kunder. Vi strävar efter att uppfylla deras förväntningar och överträffa dem genom att kontinuerligt förbättra vår verksamhet och erbjuda enastående kundservice. Vår kvalitetspolicy omfattar följande principer:

Kundfokus: Vi sätter våra kunder i centrum och arbetar aktivt för att förstå deras behov och önskemål. Genom att lyssna på deras feedback och löpande utvärdera deras förväntningar, strävar vi efter att leverera produkter och tjänster som överträffar deras förväntningar.

Högkvalitativa utbildningsprodukter och tjänster: Vi förbinder oss att erbjuda produkter och tjänster av högsta kvalitet. Vi använder oss av modern interaktiv teknologi, bästa praxis och välutbildad personal för att säkerställa att våra produkter och tjänster möter de högsta standarderna.

Vårt utbud av utbildningar syftar till att ge kursdeltagarna fördjupad och uppdaterad kunskap i deras nuvarande eller framtida yrkesroller. Utbildningarna ska ge deltagarna en stabil kunskapsbas, djupare insikter, praktiska verktyg och nya perspektiv på deras yrkesroll.

Kontinuerlig förbättring: Vi strävar efter att ständigt förbättra våra processer, produkter och tjänster. Genom att identifiera och analysera områden där vi kan göra förbättringar, implementerar vi åtgärder för att uppnå en kontinuerlig kvalitetsförbättring i hela vår organisation.

Kompetent och engagerad personal: Vår personal är nyckeln till vår framgång. Vi investerar i deras utbildning och utveckling för att säkerställa att de har den kunskap och kompetens som krävs för att leverera högkvalitativa produkter och tjänster. Vi främjar också en kultur av engagemang och ansvar, där varje medarbetare bidrar till vår kvalitetskultur.

Lagstiftning och efterlevnad: Vi följer alla tillämpliga lagar, förordningar och standarder som gäller för vår verksamhet. Vi arbetar aktivt för att säkerställa efterlevnad och kontinuerligt förbättra våra interna rutiner för att uppfylla alla kvalitetskrav.

Partnersamarbeten: Vi strävar efter att bygga starka och långsiktiga partnerskap med våra leverantörer och samarbetspartners. Genom att samarbeta nära med dem säkerställer vi att våra produkter och tjänster uppfyller höga kvalitetsstandarder och att vi kan erbjuda bästa möjliga lösningar till våra kunder.

Kundtillfredsställelse: Vi sätter kundnöjdhet i fokus och strävar efter att överträffa våra kunders förväntningar. Vi är snabba att lösa eventuella kundproblem och strävar efter att leverera en förstklassig kundservice genom att vara tillgängliga, lyhörda och professionella i all vår kommunikation.

Utvärdering: Vi utvärderar kontinuerligt våra utbildningar i två steg för att säkerställa kvalitet. Först mäter vi kursdeltagarnas nöjdhet med helhetsintryck, innehåll, pedagogik, dokumentation, handledning och allmän service. Sedan bedömer vi användbarhet, nytta och innehåll ur ett tidsmässigt perspektiv, normalt efter 6 månader. Utvärderingarna används för att ständigt förbättra vårt arbete, och vi sammanställer statistik över utbildningarnas utfall.

Genom att följa denna kvalitetspolicy och kontinuerligt förbättra vår verksamhet strävar vi efter att bli en pålitlig och föredragen partner för våra kunder. Vi är fast beslutna att upprätthålla högsta kvalitetsstandarder i allt vi gör och bygga långsiktiga relationer baserade på tillit, prestation och överlägsen kundvård.

Öka din sanna potential med våra kompetenshöjande utbildningar.

Alla våra 26 kurser är utformade av experter och yrkesverksamma inom varje specialområde. Vi använder förenklade metoder och presentationer för att göra inlärningen lustfylld och effektiv. Du studerar alltid på dina egna villkor, när du har möjlighet och inom din egen tidsram. Alla våra kurser är på distans, tidsflexibla, med personlig support och flera är också certifieringsbara. Fler än 15.000 studenter har examinerat sig hos oss sedan 1996.