X4 – Fyra anledningar att utveckla dina kunskaper. Större möjligheter att tjäna bättre. Få en annan position. Söka ett nytt jobb. Behålla det du har.

Kursbeskrivning

Certifierad Redovisningsekonom - Distans

Distansutbildningen Certifierad Redovisningsekonom ger dig de kunskaper du behöver för att kunna arbeta som redovisningsekonom. Den ger dig förståelse för företagets totala redovisning. Utifrån gällande lagstiftning lär du dig löpande bokföring, sammanställning av balans- och resultaträkningar samt andra kunskaper som rör företagets årsredovisning. Utbildningen innehåller många praktiska övningar med rättningshjälp. Redovisningsdelen avslutas med en större praktisk övning i valfritt bokföringsprogram. Där får du använda alla de olika delar du lärt dig för att sköta den löpande bokföringen och upprätta ett bokslut. Den ger dig en bra grund för att kunna arbeta praktiskt med bokföring och och vara produktiv från dag ett.  I kursen refereras löpande till regelverken k2 och k3. Du får även en introduktion till ekonomisystem, intern redovisning och företagsbeskattning. Efter denna del följer avsnittet räkenskapsanalys. Där får du lära dig att analysera ett företags siffror med fokus på nyckeltal. Associationsrättskursen avslutar hela utbildningen där fokus handlar om rättsregler för olika former av samverkan för ekonomiska eller ideella syften. Du läser i din egen takt, helt på distans utan fysiska träffar. Kursstart när du vill, utbildningen börjar när du beställer. Distansutbildningen är framtagen för att matcha marknadens krav på redovisningsekonomer. Certifieringen sker i samarbete med FAR. Kursstart när du vill – utbildningen börjar när du beställer.

Exempelkurs - testa kostnadsfritt

Här har du möjlighet att pröva hur den digitala delen av studierna går till. Följ bara länken så kan du pröva ett utdrag ur kursen Ekonomistyrning.

Klicka här

Målgrupp

 • Personer som vill bli redovisningsekonomer.
 • Ekonomi- och redovisningsassistenter som vill utvecklas för att ta sig an mer kvalificerade arbetsuppgifter.
 • Personer som vill starta eller som driver eget företag och vill kunna sköta löpande bokföring samt upprätta enklare årsbokslut.
 • Övriga som vill skaffa sig goda kunskaper om bokföring, bokslut och räkenskapsanalys på postgymnasial nivå.

FAR Online - Ekonomipaketet

Under hela utbildningen har du fri tillgång till det digitala informationsverktyget FAR Online Ekonomi. Paketet är anpassat för dig som arbetar med redovisning, ekonomitjänster samt skatt och passar dig som läser den här utbildningen. Det innehåller redovisnings- och skatteregler, tidningen Balans samt hela Rättserien.

Studieomfattning

Du läser på distans i egen takt. Studieomfattningen motsvarar ca 5-6 veckors heltidsstudier. Observera att du har max 12 månader, fr o m leveransdatum, på dig att genomföra kursen. Du bestämmer själv i vilken takt du vill studera.

Förkunskaper

Gymnasieutbildning eller motsvarande utbildningsnivå rekommenderas. Alternativt kunskaper förvärvade på annat sätt.

Handledning

Via vårt meddelandesystem har du obegränsad tillgång till våra omtyckta och erfarna handledare. De svarar snabbt och är duktiga på att tolka dina frågor så att du får utförliga svar.

Examination

Som grund för kursintyg (ej certifiering) och godkännande på genomförd utbildning ingår:
Inlämningsuppgifter i två av momenten. Uppgifterna bedöms av din personliga handledare. Webbtentamen i övriga moment i utbildningsprogrammet.

Certifiering

För att erhålla certifieringen för utbildningen krävs ett godkänt resultat på en skriven tentamen som sker digitalt på distans. Som grund för detta gäller att du klarat av alla delmomenten och erhållit ett kursintyg. Du bokar denna tentamen i samband med att du genomfört kursen. Priset per examinationstillfälle är 1800:- exkl. moms.

Kursmaterial

Allt material ingår i priset. Kursmaterialet består av en interaktiv del samt faktahäften i .pdf format. Teorin presenteras med video, text, bild, animering samt interaktiva inslag som praktiska övningar. Till kursen finns en Internetbaserad studiesida från vilken du kommunicerar med din handledare. Du får aktuell information om dina studieresultat och du kan på ett överskådligt sätt få en bild av din studieprofil. Du har tillgång till kursmaterialet även efter kursens slut.

Digital bokföring och upprättande av bokslut

I utbildningen ingår en större praktisk övning i valfritt bokföringsprogram. Den innehåller löpande bokföring under 1 år för ett fiktivt företag och avslutas med upprättande av Årsbokslut. Det är en omfattande övning där du får praktisera alla de kunskaper du tillgodogjort dig under utbildningen i ett valfritt digitalt bokföringsprogram. Du får en bra grund för att kunna arbeta praktiskt med bokföring och redovisning.

Utbildningstrappan

Med xpectums utbildningstrappa (se länk) har man möjlighet att från en nivå ta sig vidare till nästa. Har du tex läst Certifierad Redovisningsekonom så kan du beställa ett kompletteringspaket för att bli Certifierad Styr- och Redovisningsekonom. Du behöver alltså inte köpa hela utbildningen utan du bygger på dina tidigare kunskaper och får tillgodoräkna dig din utbildning. Det gäller bara utbildningar som har genomförts hos xpectum.
Kontakta oss för mer information.
info@xpectum.se
0647-50111

Lifetime

Lifetime är ett unikt koncept som ger dig tillgång till kursmaterialet även efter kursens slut om du är godkänd. Utan extra kostnad. Du kan repetera olika delar och enkelt hitta aktuell information till nytta för ditt arbete och din verksamhet. Se video om Lifetime.

Kvalitetsutbildning

Xpectum AB är ett utbildningsföretag som sedan 1996 har producerat distansutbildningar för företag och privatpersoner. Vi har över 20 års lång erfarenhet av distansutbildningar och har under den tiden utvecklat genomarbetade och väl fungerande pedagogisk modeller. Under hela utbildningen erbjuder vi stöttning av våra meriterade handledare som svarar på kursdeltagarens frågor. Xpectums främsta styrka är det kunskapskapital som finns knutet till företaget dels genom de ämnesexperter som tar fram och utvecklar utbildningarna och dels genom de medietekniker som designer och producerar utbildningarna. Samarbetet med FAR, som i 20 år agerat som kvalitetssäkrare, utgör även det en stor kvalitetsfaktor. Medlemskapet i Almega utbildningsföretagen är en annan garant för att xpectum är ett seriöst utbildningsföretag.

Systemkrav

PC eller Mac. Bredband. Internet Explorer, Safari eller Firefox. Utbildningen fungerar troligtvis på andra system. För fullständiga systemkrav klicka här.

Kursinnehåll

Certifierad Redovisningsekonom

Redovisning – Från grunder till årsbokslut

 • Ekonomiska grundbegrepp
 • Vanliga affärshändelser
 • Mervärdesskatt
 • Faktura, reskontra
 • Bokföring i praktiken
 • Leverantörsreskontra
 • Kundreskontra
 • Avstämningar
 • Bokföring av inköp och försäljning
 • Personals lön, soc avg och skatt
 • Avskrivningar
 • Periodiseringar
 • Enkelt bokslut
 • Redovisningslagstiftning
 • Värdering av tillgångar och skulder
 • Obeskattade reserver
 • Eget kapital
 • Aktiebolagsskatt
 • Årsbokslut

Räkenskapsanalys

 • Redovisningslagstiftning
 • Årsbokslutets innehåll
 • Årsredovisningens innehåll
 • Nyckeltalsberäkningar
 • Nyckeltalsanalys
 • Datorsimuleringar

Associationsrätt

 • Introduktion till associationsrätten
 • Interna- och externa avtalsfrågor
 • Borgenärsskyddet
 • HB, KB och EB
 • Ansvarsfrågor, rätten att förvalta, rätten att företräda
 • Bolagsavtal och in- och utträde
 • Aktiebolagsrätt
 • Att bilda ett aktiebolag
 • Bolagsordningens innehåll
 • Bolagsverket
 • Aktier och överlåtelse av aktier
 • Likhetsprincipen
 • Aktiebolagets organisation
 • Bolagsstämman
 • Firmatecknare
 • Generalklausuler
 • Tillskottskapitalet
 • Nyemission och fondemission
 • Skyddet av tillskottskapitalet
 • Värdeöverföringar
 • Vinstutdelning
 • Gåvor och lån
 • Förtäckt vinstutdelning
 • Tvångslikvidation
 • Minoritetsskyddet och skadeståndsansvar

17.900 SEK (22.375 SEK inklusive moms)

Flexibel betalning för en flexibel kurs.

 • Lägsta kostnad

  17.900 SEK ex moms när du betalar direkt

 • Betalningsplan

  Måndsvis betalning

 • Faktura

  Betala mot faktura för såväl privatpersoner som Företag

 • Svealånet

  Låna upp till 400 000 kr över 15 år med SVEA. Ansök Här

Se vad våra tidigare deltagare säger.

Utbildningen från Xpectum gav mig nya kunskaper och...

Timoty Axelsson har läst Certifierad Redovisningsekonom

Läs mer
Det ledde till ett helt nytt arbete som ekonom.

Charlotte Rissell har läst Certifierad Redovisningsekonom

Läs mer
Jag tycker att utbildningen verkligen levde upp till mina förväntningar.

Fredrik Lindgren har läst Certifierad Redovisningsekonom

Läs mer
Kursen passade mig bra för att jag ville arbeta...

Olga Shooping har läst Certifierad Redovisningsekonom

Läs mer
Jag tycker att materialet va mycket bra och täckte...

Linn Jadero har läst Certifierad Redovisningsekonom

Läs mer
Jag är supernöjd med den här utbildningen och är jätteglad att jag tog steget...

Monika Bandling har läst Certifierad Redovisningsekonom

Läs mer
...planen är att jag börjar som redovisningsekonom då studierna är klara.

Madelene N Stenberg har läst Certifierad Redovisningsekonom

Läs mer
Jag arbetar som redovisningskonsult, tidigare gjorde jag mest det löpande arbetet...

Amanda Bodforss har läst Certifierad Redovisningsekonom

Läs mer
När jag på en intervju berättade att jag gick denna kurs var det något som uppskattades starkt...

Andrea Lundén har läst Certifierad Redovisningsekonom

Läs mer
Tack vare utbildningen har jag bytt arbetsgivare och arbetar...

Ulla Svensson har läst Certifierad Redovisningsekonom

Läs mer
Utbildningen har hjälpt mig att förstå helheten, jag har fått en bra...

Amy Hafverkorn har läst Certifierad Redovisningsekonom

Läs mer
Utbildningen har inneburit nya arbetsområden för mig och att allt på företaget...

Emellie Lindell har läst Certifierad Redovisningsekonom

Läs mer
Jag har äntligen kommit in på en annan bana, det hade jag aldrig gjort utan denna utbildningen.

Tina Rosenqvist har läst Certifierad Redovisningsekonom

Läs mer
Överlag var allt väldigt bra, bra innehåll och man fick bra svar vid frågor.

Petra Sundell har läst Certifierad Redovisningsekonom

Läs mer
Utbildningen är bra för att man kan få informationen på flera olika sätt.

Kerstin Mellbom har läst Certifierad Redovisningsekonom

Läs mer
Handledarna helt suveräna som svarade både på frågor om kursmaterialet...

Karin Andersson har läst Certifierad Redovisningsekonom

Läs mer
Jag skulle absolut kunna rekommendera denna utbildning till alla som...

Diana Huldeberg har läst Certifierad Redovisningsekonom

Läs mer
Jag är jätteglad att jag gick den här kursen, det hjälpte mig att komma dit...

Rebecka Augustsson har läst Certifierad Redovisningsekonom

Läs mer
Kort efter att jag gjort tentamen och blivit certifierad redovisningsekonom, fick jag jobb som det.

Mattias Eriksson har läst Certifierad Redovisningsekonom

Läs mer
Jag har fått en djupare förståelse för ...de kommer ge mig högre lön då jag har certifieringen i ryggen.

Anett Abbor har läst Certifierad Redovisningsekonom

Läs mer
Idag har jag ett eget företag där jag sköter mest av bokföring och redovisning...

Jenny Cos har läst Certifierad Redovisningsekonom

Läs mer
Tack vare utbildningen vågade jag ta steget att gå till egenföretagare som redovisningskonsult...

Emily Magnusson har läst Certifierad Redovisningsekonom

Läs mer
Idag har jag hand om bokföring åt Alpine Ski Pool AB...

Jeanette Helmer har läst Certifierad Redovisningsekonom

Läs mer
Idag är jag ägare av Ekonom-konsulten där jag sköter bokföring...

Jenny Olsson har läst Certifierad Redovisningsekonom

Läs mer
Jag upplevde att man verkligen fick lära sig mycket, jag har inga förkunskaper...

Johanna Backman har läst Certifierad Redovisningsekonom

Läs mer
Jag lärde mig massor om att driva företag under utbildningen.

Susanne Johansson har läst Certifierad Redovisningsekonom

Läs mer
Idag driver jag egen bokförings- och redovisningsfirma och jag känner mig trygg...

Susanne Zander har läst Certifierad Redovisningsekonom

Läs mer
Vid sidan om mitt jobb har jag även hand om löpande bokföring för 3 bolag...

Tanja Magnusson har läst Certifierad Redovisningsekonom

Läs mer
Jag har lärt mig otroligt mycket tack vare utbildningen...

Tina Erixell har läst Certifierad Redovisningsekonom

Läs mer
Jag fortsätter driva mitt företag och skall nu kombinera det med en anställning som redovisningsekonom.

Tina Rodehn har läst Certifierad Redovisningsekonom

Läs mer
Genom att läsa till redovisningsekonom kunde jag hjälpa honom med bokföringen.

Susanne Sideborg har läst Certifierad Redovisningsekonom

Läs mer
Jag har under våren fått mina första uppdrag och kunnat omsätta mina nya kunskaper i praktiken...

Elisabet Hallin har läst Certifierad Redovisningsekonom

Läs mer
Idag jobbar jag som frisör i mitt egna bolag och sköter all bokföring...

Sandra Grenman har läst Certifierad Redovisningsekonom

Läs mer
Nu har jag fått jobb som ”Accounts payable accountant” på Cygate...

Camilla Kindblom har läst Certifierad Redovisningsekonom

Läs mer
Idag jobbar jag som skatt- och moms controller och kursen har hjälpt mig...

Elisabet Aktas har läst Certifierad Redovisningsekonom

Läs mer
Jag jobbar som redovisningsekonom på ett IT-företag där jag har helhetsansvar för ekonomin...

Ellinor Vikström har läst Certifierad Redovisningsekonom

Läs mer
Själv tycker jag det helt klart är värt investeringen och jag har fått en helt annan inblick i redovisningen...

Johanna Ahlgren har läst Certifierad Redovisningsekonom

Läs mer
Jag fick arbetet som jag sökte som redovisningsansvarig i det bolaget jag redan arbetade på.

Johanna Gimdal har läst Certifierad Redovisningsekonom

Läs mer
Jag rekommenderar Xpectums kurser har öppnat upp nya möjligheter för mig...

Susanne Jonsson har läst Certifierad Redovisningsekonom

Susanne Jonsson
Direkt jag startade utbildningen kände jag att det här är något för mig. Jag sa upp...

Tobias Planell har läst Certifierad Redovisningsekonom

Läs mer
Efter utbildningen var klar fick jag arbete som Förvaltningsekonom. Jag blandar bla internredovisningen med...

Ulrika Gonzalez Hedqvist har läst Certifierad Redovisningsekonom

Läs mer
Snabba svar från trevliga handledare som kan förklara saker på olika sätt om man inte skulle förstå första gången.

Åsa Kastrup har läst Certifierad Redovisningsekonom

Läs mer

Testa dina kunskaper.

Välkommen att göra våra tester.
Här kan du på egen hand testa dina kunskaper i ekonomi, juridik och marknad.

E1 Certifierad Ekonomiassistent

En bra grund om du vill arbeta som redovisningsassistent eller ekonomiassistent. Du lär dig att hantera löpande...

3-4 veckor

13.900 SEK ex. moms

E2 Certifierad Redovisningsekonom

Den här distansutbildningen ger en god grund för dig som vill bli redovisningsekonom. Du får lära dig löpande...

5-6 veckor

17.900 SEK ex. moms

E3 Certifierad Löneadministratör

En distansutbildning för dig som vill jobba som löneadministratör. Du lär du dig det som krävs för att arbeta...

4-5 veckor

15.900 SEK ex. moms

E4 Certifierad Styr- & Redovisningsekonom

En distansutbildning för dig som vill jobba med controllerliknande uppgifter i ett företag. Du kommer att behärska...

10 veckor

28.900 SEK ex. moms

J5 Diplomerad Paralegal

En paralegal utbildning på distans. Efter utbildningen kan du jobba som assistent åt en jurist (advokat, domare,...

19-20 veckor

49.900 SEK ex. moms

E5 Certifierad Företagsekonom

Du får en stark företagsekonomisk grund. Den här distansutbildningen ger kunskaper som är direkt användningsbara...

10-12 veckor

34.900 SEK ex. moms

M6 Certifierad Marknadsekonom

Det här är en omfattande distansutbildning där du går igenom en rad olika synsätt inom såväl konsument- som...

10 veckor

26.900 SEK ex. moms

J6 Affärsjuridik

Affärsjuridik behandlar de områden som kan vara av betydelse ur ett affärsjuridiskt perspektiv, t ex Köprätt,...

7-9 dagar

15.900 SEK ex. moms

E6 Bokföring 1

En distanskurs i bokföring som ger dig de kunskaper som krävs för att sköta ett mindre företags löpande...

2-3 dagar

5.400 SEK ex. moms

J7 Associationsrätt

Associationsrätt är ett samlingsnamn på de lagar som reglerar olika ekonomiska sammanslutningar. Förutom olika...

2-3 dagar

5.400 SEK ex. moms

M7 Certifierad Marknadsassistent

Certifierad Marknadsassistent är en distansutbildning i marknadsföring för dig som vill jobba med marknadsföring...

5 veckor

18.900 SEK ex. moms

E7 Bokföring 2

Målet med Bokföring 2 är att du skall klara av löpande bokföring i form av olika affärshändelser samt...

3-4 dagar

5.600 SEK ex. moms

M8 Marknadsföring & Försäljning

Distanskursen marknadsföring och försäljning lär dig förstå vikten av att tänka i ett...

2-3 dagar

5.100 SEK ex. moms

E8 Bokföring 3

Distanskursen ger fördjupade kunskaper i redovisning. Utbildningen tar upp de olika områdena som du måste...

2 veckor

5.900 SEK ex. moms

J8 Avtalsrätt & Köprätt

Avtal är någonting som berör nästan alla transaktioner som vi gör, från det stora företagsköpet till inköp...

2-3 dagar

4.900 SEK ex. moms

M9 Strategisk Marknadsföring

Lär dig utveckla företagets marknadsföring. Analysera omgivningen och skapa en strategi. En distanskurs i...

2-3 dagar

5.100 SEK ex. moms

E9 Löneadministration

En distanskurs i grundläggande löneadministration. Lifetime ingår i alla våra kurser. Livslång tillgång till...

4-5 dagar

5.900 SEK ex. moms

J9 Arbetsrätt

I kursen arbetsrätt så lär du dig om de juridiska regler som gäller för dina anställda och förhållandet...

1-2 dagar

4.900 SEK ex. moms

M10 Mera värd

Distanskursen värdskap, Meravärd, ger dig verktyg för att med små medel överträffa kunden eller gästens...

1 dag

995 SEK ex. moms

E10 Budgetering i praktiken

Du lär dig hur en budget utformas och används för att vara ett värdefullt planerings- och styrmedel.

2-3 dagar

4.900 SEK ex. moms

J10 Marknadsrätt & Immaterialrätt

En distanskurs i juridik som behandlar regler för marknadsrätt, upphovsrätt samt immaterialrätt.

1-2 dagar

4.900 SEK ex. moms

E11 Effektiv Finansiering

I distanskursen utgår du från att totalkapitalets storlek, kapitalanskaffning och kapitalanvändning påverkar ett...

2-3 dagar

4.900 SEK ex. moms

M11 Mera sälj

En säljkurs på distans som gör dig till en bättre säljare. Du lär dig ett beteende som ger mer nöjda kunder...

1 dag

995 SEK ex. moms

J11 Diplomerad Juristassistent

En juristassistentutbildning på distans. Efter utbildningen kan du jobba som assistent åt en jurist (advokat,...

12-14 veckor

24.900 SEK ex. moms

E12 Certifierad Finansekonom

En ekonomiutbildning som utvecklar dina kunskaper inom ekonomisk styrning, ekonomisk analys och juridik. En gedigen...

ca 8 veckor

26.900 SEK ex. moms

E13 Projektekonomi

Ekonomikurs för projektledare. Utan ekonomisk kunskap kan projektet lätt havererar. Sätta budget och kalkylera på...

2-3 dagar

5.400 SEK ex. moms

E14 Ekonomi för icke Ekonomer

En distanskurs för dig som behöver viktiga kunskaper i ekonomi på kort tid. Du får en bättre förståelse och...

2-3 dagar

6.400 SEK ex. moms

E15 Ekonomi för chefer

En distanskurs för dig som behöver viktiga kunskaper i ekonomi på kort tid. Du får en bättre förståelse och...

2-3 dagar

6.400 SEK ex. moms

E16 Organisation & Ledarskap

Lär dig hur en organisation ska se ut. Distanskursen ger insikter om att en väl fungerande organisation är en...

3 dagar

4.900 SEK ex. moms

E17 Affärsekonomi för tekniker

En distanskurs för dig som behöver viktiga kunskaper i ekonomi på kort tid. Du får en bättre förståelse och...

2-3 dagar

6.400 SEK ex. moms

E18 Ekonomistyrning

Ekonomistyrning ger dig förutsättningar att följa upp och planera en verksamhet samt att skaffa bättre underlag...

5-7 dagar

5.900 SEK ex. moms

E19 Räkenskapsanalys

Kursen ger kännedom om vad som enligt gällande lagstiftning ska framgå av årsbokslut och årsredovisningar samt...

4-5 dagar

6.400 SEK ex. moms

E20 Investering & Lönsamhet

Kursen syftar till att underlätta för dig att fatta olika sorters investeringsbeslut. Med hjälp av olika...

2-3 dagar

4.900 SEK ex. moms

Certifiering via FAR.

Vi samarbetar med FAR, som sedan 20 år kvalitetssäkrar certifieringen som kan genomföras efter utbildningarna: Certifierad Ekonomiassistent, Certifierad Redovisningsekonom, Certifierad Styr- och Redovisningsekonom samt Certifierad Företagsekonom. FAR är Sveriges branschorganisation för revisorer, redovisningskonsulter, lönekonsulter samt skatterådgivare.

Med en certifiering får du en kvalitetssäkrad kompetenshöjning och blir mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Certifieringen ger arbetsgivaren en extra garanti för att du har praktiska kunskaper och är väl uppdaterad på ekonomiområdet.

Xpectum uppfyller Almegas krav på ett kvalificerat utbildningsföretag. En trygghet för dig som student.

Frågor? Vi hjälper dig gärna.

Vi svarar gärna på dina frågor och funderingar. Ring oss eller lämna en intresseanmälan så återkommer vi direkt.

Öka din sanna potential med våra kompetenshöjande utbildningar.

Alla våra 26 kurser är utformade av experter och yrkesverksamma inom varje specialområde. Vi använder förenklade metoder och presentationer för att göra inlärningen lustfylld och effektiv. Du studerar alltid på dina egna villkor, när du har möjlighet och inom din egen tidsram. Alla våra kurser är på distans, tidsflexibla, med personlig support och flera är också certifieringsbara. Fler än 15.000 studenter har examinerat sig hos oss sedan 1996.

Intresse­anmälan och kontakt

Anmäl ditt intresse till kursen Certifierad Redovisningsekonom så skickar vi mer information, lämna ett telefonnummer om du vill bli uppringd. Det går också bra att ställa frågor om det är något du undrar över gällande kursen. Intresseanmälan är inte bindande. För studievägledning ring 0647-50111.

Fyll i detta fält

Giltlig e-postadress krävs

Tack för visat intresse! Vi hör av oss till dig inom kort.

Ditt meddelande kunde inte skickas. Ladda om sidan och försök igen.