X4 – Fyra anledningar att utveckla dina kunskaper. Större möjligheter att tjäna bättre. Få en annan position. Söka ett nytt jobb. Behålla det du har.

Systemkrav

Dator:

PC med Windows eller Mac med macOS. Minst 1.0 GHz processor. Bredband, minst 0,5 Mbit rekommenderas. Rekommenderad skärmupplösning på dator är minst 1280 x 768 bildpunkter.

Mobiltelefon och läsplatta:

iPad version 1 eller senare med iOS 5 eller högre.
iPhone 5S eller senare med iOS 5 eller högre.
Android på mobil eller läsplatta med KitKat eller senare.

Webläsare som stöds:

Google Chrome 14 eller högre på Windows, OS X och Android.
Mozilla Firefox 7 eller högre på Windows eller OS X.
Safari 5 eller högre på Windows eller OS X samt iOS Safari på iPhone/iPad.
Windows 7, Windows 8 eller högre.
Microsoft Edge på Windows 10 eller högre.

Utbildningen fungerar troligtvis på andra system och webbläsare men för detta lämnas inga garantier.

Öka din sanna potential med våra kompetenshöjande utbildningar.

Alla våra 26 kurser är utformade av experter och yrkesverksamma inom varje specialområde. Vi använder förenklade metoder och presentationer för att göra inlärningen lustfylld och effektiv. Du studerar alltid på dina egna villkor, när du har möjlighet och inom din egen tidsram. Alla våra kurser är på distans, tidsflexibla, med personlig support och flera är också certifieringsbara. Fler än 15.000 studenter har examinerat sig hos oss sedan 1996.