X4 – Fyra anledningar att utveckla dina kunskaper. Större möjligheter att tjäna bättre. Få en annan position. Söka ett nytt jobb. Behålla det du har.

Kursbeskrivning

Diplomerad Juristassistent - Distans

Tycker du att det är kul med juridik och skulle du önska erhålla en yrkestitel och på så sätt få möjlighet att göra en karriär som juristassistent? Denna utbildning passar dig som antingen vill grundutbilda dig inför att arbeta på ”juridiska” arbetsplatser eller, om du redan är i en sådan miljö vill fortbilda dig.

Då kanske en juristassistent-utbildning helt på distans kan vara något för dig. En utbildning till juristassistent är en mindre omfattande utbildning än utbildningen till en paralegal. Men väljer du denna utbildning kan du komplettera utbildningen med kvarvarande moment för att bli paralegal.

Gemensamt för en juristassistent och en paralegal är att assistera en jurist (advokat, domare, åklagare, bolagsjurist) och besitter kunskaper som är övergripande inom juridiken men också inom ekonomi, projektledning, juridisk svenska och engelska. En juristassistent kan både genom studier och praktisk erfarenhet ha goda och övergripande juridiska kunskaper men typiskt sett har en paralegal djupare kunskaper.

Paralegal återfinns i det engelska språket medan juristassistent motsvaras av Legal assistant. Varken juristassistent eller paralegal är skyddade yrkestitlar och det förekommer olika utbildningar med mycket varierande djup och innehåll.

På en arbetsplats är olika assistenter oavsett titel en viktig resurs med en förmåga baserad på utbildning och erfarenhet att söka information, göra rättsutredningar men även vara en resurs både vid möten med klienter och som bisittare i domstol. Vanliga arbetsplatser förutom på advokatbyråer är på domstolar, åklagarmyndigheter, polisen, andra myndigheter, juridiska avdelningar på bolag osv.

Yrkestiteln juristassistent öppnar upp många dörrar och nya karriärmöjligheter samt tillgodoräknas för fortsatt utbildning till paralegaltiteln på Xpectums paralegalutbildning.

I stort sett finns idag ingen motsvarighet till denna kurs. Däremot finns då olika paralegalutbildningar. Huvuddelen av juristassistentutbildningen i Sverige sker idag genom två-åriga YH-utbildningar som finns bl.a. i Stockholm, Göteborg och Malmö. Xpectums Diplomerad Paralegal är en ett-årig onlineutbildning.

Denna distansutbildning – Diplomerad Juristassistent – riktar sig till dig som vill kombinera studier med befintligt arbete och genomföra utbildningen på kortare tid än ett år. Tänk på att tempot är både högt och krävande. Tanken är att utbildningen ska kunna kombineras med ett arbete men då krävs det att du avsätter tid på kvällar och helger. Tidigare erfarenheter från en arbetsplats inom de juridiska områdena har du stor nytta av detta. Beroende på tidigare erfarenheter, läsvana, dina språkkunskaper kan utbildningen genomsnittligt kräva 15 – 20 timmar per vecka.

Utbildningen är teoretisk men med många inslag av många praktiska moment.

Utbildningen är baserad på ett online-format, dvs. till stora delar självstudier utan fysiska träffar. Löpande under kursen presenteras metodfrågor vilka skall lämnas in skriftligen med återkoppling av dina lärare. Utbildningen består utöver examensarbetet av tre delkurser vilka examineras med skriftliga tillämpningstentamen. All kurslitteratur samt en licens till det juridiska informationsverktyget JUNO ingår i utbildningens pris.

I denna utbildning ingår inte någon yrkespraktik. Inriktningen på utbildningen ger en allmän juridisk översikt och fördjupad kunskap i kommersiell rätt. Den som inte har tidigare yrkeserfarenhet inom det juridiska området rekommenderas att om möjligt under utbildningen försöka erhålla praktik på antingen en advokatbyrå eller domstol.

Kursstart sker när du vill och utbildningen börjar i samband med när du beställer kursen om inte annat bestäms. Kurslitteraturen och övrigt studiematerial ingår i kursavgiften. Under utbildningen har du löpande kontakt med lärarna och du erhåller löpande kommentarer och utvärderingar på dina inlämningsuppgifter och tentamen.

Exempelkurs - testa kostnadsfritt

Här har du möjlighet att pröva hur den digitala delen av studierna går till. Följ bara länken så kan du pröva ett utdrag ur kursen Ekonomistyrning.

Klicka här

Målgrupp

 • Du som ej tidigare har kommit i kontakt med juridik men som önskar göra ett karriärsbyte. Har du intresse för juridik och önskar jobba som en viktig resurs på advokatbyrå, domstol, myndighet eller bolag så är denna utbildning en val för att erhålla dels kompetens, dels en yrkestitel som skapar möjlighet att bli en viktig kollega på dessa arbetsplatser.
 • Du som idag kommer i kontakt med juridik i ditt arbete men vill erhålla en yrkeslegitimation och få möjlighet att stärka din yrkesposition med en fördjupad kunskap. Utbildningen till juridikassistent kommer hjälpa dig i din nuvarande yrkesroll då den ger dig en god metodlära och förståelse för de olika rättskällorna. På så sätt kommer du enklare kunna finna, analysera och göra rättsutredningar inom de områden du verkar och därmed kvalitetssäkra dina leveranser. 

Vanliga arbetsplatser för en juristassistent

 • Advokatbyråer
 • Domstolar
 • Åklagarmyndigheter
 • Polisen
 • Övriga myndigheter och registreringsverk
 • Juridiska avdelningen på bolag 
 • Bank, försäkringsbolag och finansbolag

Studieomfattning

Motsvarar ca 12-14 veckors studier, om man utgår från heltidsstudier dvs 8 timmar/dag. Du bestämmer själv i vilken takt du vill studera och utbildningen kan med fördel bedrivas som deltidsstudier vilket gör att du kan jobba parallellt med studierna men räkna med ca 15-20 timmar per vecka, beroende på vilka förkunskaper du har. Observera att du har max 12 månader, fr o m leveransdatum, på dig att genomföra kursen.

Förkunskaper

 • Svenska i tal och skrift på gymnasienivå (eller motsvarande merit). 
 • Engelska i tal och skrift på gymnasienivå (eller motsvarande merit). 
 • Matematik på gymnasienivå (eller motsvarande merit), 
 • Xpectum förbehåller sig att pröva inlämnade meriter för att bedöma möjligheten att fullfölja kursen. 

Examination

De tre delkurserna examineras genom tillämpningstentamen som genomförs online. I varje delkurs ingår även obligatoriska inlämningsuppgifter som betygssätts. Betygsgraderna är väl godkänd (VG), godkänd (G) och underkänd (U).  Vidare skall ett examensarbete lämnas in som utöver betygssättning av examinator skall opponeras av annan kursdeltagare. Examensarbetet bedöms med samma betygsgrader som ovan. Den som inte slutför utbildningen kan erhålla utbildningsbevis på avklarade delkurser.

Diplomering

För att erhålla din diplomering krävs godkänt på samtliga delkurser samt examensarbetet. Om du klarar alla deltentamen på de olika kurserna samt övriga obligatoriska uppgifter så blir du diplomerad juristassistent och erhåller en yrkeslegitimation i form av ett certifikat som styrker din personliga kunskap och färdighet.

Kursmaterial

Allt material som du behöver ingår i kursavgiften.

 • Digitalt utbildningsmaterial via en kursplattform. Du har tillgång till materialet även efter kursens slut.
 • Kurslitteratur enligt litteraturlista (Kurslitteraturen ingår i kursavgiften).
 • Användarkonto på JUNO som är Sveriges största juridiska informationsdatabas.

Lifetime

Lifetime är ett unikt koncept som ger dig tillgång till kursmaterialet även efter kursens slut om du är godkänd. Utan extra kostnad. Du kan repetera olika delar och enkelt hitta aktuell information till nytta för ditt arbete och din verksamhet.

Studieformat

Distansutbildning med handledarstöd. Du följer det sekventiella upplägget framför din dator, kapitel för kapitel. Det finns också möjlighet att navigera via menyn, om det tex är något kapitel du vill titta lite extra på.
I kursen varvas teoretiska avsnitt med många praktiska övningar. Teorin presenteras med filmer, animeringar, modeller och texter och övningarna är interaktiva med rättningshjälp.
Den digitala utbildningen backas upp av mycket välmeriterade handledare med bakgrund från såväl universitetsvärlden som branschen.

Handledning

Till kursen finns en Internetbaserad studiesida från vilken du kommunicerar med din handledare. Du får aktuell information om dina studieresultat och du kan på ett överskådligt sätt få en bild av din studieprofil. Dina handledare har lång erfarenhet av att undervisa inte bara juristassistenter utan även studenter på universitet och högskolor på dels juristprogrammet, dels ekonomikandidatprogrammet. De anlitas även av ofta av näringslivet för utbildningar och även Advokatsamfundet. Men förutom att de är lärare är de även praktiker och jobbar som advokat och juridisk rådgivare. De har en god vana av att både undervisa i juridik samt arbeta med juristassistenter som en viktig kollega. Du kan läsa mer om advokat Anna Öster som pionjär för paralegalutbildning i Sverige i advokatsamfundets tidning ”Advokaten” – klicka här för att läsa artikeln.

Huvudlärare är Anna Öster, advokat och partner på Cross Advokater samt lärare sedan 15 år på olika juridiska utbildningar. Anna kallas även för Fröken Juridik då hon har undervisat över 25 år på jurist- och ekonomiprogram på universitet och högskolor samt kommersiella uppdragsutbildningar. Du kommer även att träffa Hans Ramberg. Senior biträdande jurist på Crossadvokater samt ekonom och högskoleadjunkt på Södertörns Högskola.

Kvalitetsutbildning

Xpectum AB är ett utbildningsföretag som sedan 1996 har producerat distansutbildningar för företag och privatpersoner. Vi har över 20 års lång erfarenhet av distansutbildningar och har under den tiden utvecklat genomarbetade och väl fungerande pedagogisk modeller. Under hela utbildningen erbjuder vi stöttning av våra meriterade handledare som svarar på kursdeltagarens frågor. Xpectums främsta styrka är det kunskapskapital som finns knutet till företaget dels genom de ämnesexperter som tar fram och utvecklar utbildningarna och dels genom de medietekniker som designer och producerar utbildningarna. Medlemskapet i Almega utbildningsföretagen är en annan garant för att xpectum är ett seriöst utbildningsföretag.

Systemkrav

PC eller Mac samt mobila enheter. Bredband. Internet Explorer, Safari, Chrome, Firefox eller Microsoft Edge. Utbildningen fungerar troligtvis på andra system.

För fullständiga systemkrav klicka här.

Kursinnehåll

Diplomerad Juristassistent

Juridik

 • Förmögenhetsrätt
 • Personrätt
 • Avtalsrätt
 • Standardavtal
 • Köprätt
 • Konsumenträtt
 • Fastighetsrätt
 • Sakrätt
 • Exekutionsrätt
 • Associationsrätt

 

 • Civilprocessrätt                                                       
 • Straff- och straffrättsprocess                             
 • Skadeståndsrätt                                                     
 • Familjerätt                                    
 • Förvaltningsrätt                                                      
 • God advokatsed                                                     
 • Löpande juridisk svenska                                                                                              
 • Examensuppsats

24.900 SEK (31.125 SEK inklusive moms)

Flexibel betalning för en flexibel kurs.

 • Lägsta kostnad

  24.900 SEK ex moms när du betalar direkt

 • Betalningsplan

  Måndsvis betalning

 • Faktura

  Betala mot faktura för såväl privatpersoner som Företag

 • Svealånet

  Låna upp till 400 000 kr över 15 år med SVEA. Ansök Här

Testa dina kunskaper.

Välkommen att göra våra tester.
Här kan du på egen hand testa dina kunskaper i ekonomi, juridik och marknad.

E1 Certifierad Ekonomiassistent

En bra grund om du vill arbeta som redovisningsassistent eller ekonomiassistent. Du lär dig att hantera löpande...

3-4 veckor

13.900 SEK ex. moms

E2 Certifierad Redovisningsekonom

Den här distansutbildningen ger en god grund för dig som vill bli redovisningsekonom. Du får lära dig löpande...

5-6 veckor

17.900 SEK ex. moms

E3 Certifierad Löneadministratör

En distansutbildning för dig som vill jobba som löneadministratör. Du lär du dig det som krävs för att arbeta...

4-5 veckor

15.900 SEK ex. moms

E4 Certifierad Styr- & Redovisningsekonom

En distansutbildning för dig som vill jobba med controllerliknande uppgifter i ett företag. Du kommer att behärska...

10 veckor

28.900 SEK ex. moms

J5 Diplomerad Paralegal

En paralegal utbildning på distans. Efter utbildningen kan du jobba som assistent åt en jurist (advokat, domare,...

19-20 veckor

49.900 SEK ex. moms

E5 Certifierad Företagsekonom

Du får en stark företagsekonomisk grund. Den här distansutbildningen ger kunskaper som är direkt användningsbara...

10-12 veckor

34.900 SEK ex. moms

M6 Certifierad Marknadsekonom

Det här är en omfattande distansutbildning där du går igenom en rad olika synsätt inom såväl konsument- som...

10 veckor

26.900 SEK ex. moms

J6 Affärsjuridik

Affärsjuridik behandlar de områden som kan vara av betydelse ur ett affärsjuridiskt perspektiv, t ex Köprätt,...

7-9 dagar

15.900 SEK ex. moms

E6 Bokföring 1

En distanskurs i bokföring som ger dig de kunskaper som krävs för att sköta ett mindre företags löpande...

2-3 dagar

5.400 SEK ex. moms

J7 Associationsrätt

Associationsrätt är ett samlingsnamn på de lagar som reglerar olika ekonomiska sammanslutningar. Förutom olika...

2-3 dagar

5.400 SEK ex. moms

M7 Certifierad Marknadsassistent

Certifierad Marknadsassistent är en distansutbildning i marknadsföring för dig som vill jobba med marknadsföring...

5 veckor

18.900 SEK ex. moms

E7 Bokföring 2

Målet med Bokföring 2 är att du skall klara av löpande bokföring i form av olika affärshändelser samt...

3-4 dagar

5.600 SEK ex. moms

M8 Marknadsföring & Försäljning

Distanskursen marknadsföring och försäljning lär dig förstå vikten av att tänka i ett...

2-3 dagar

5.100 SEK ex. moms

E8 Bokföring 3

Distanskursen ger fördjupade kunskaper i redovisning. Utbildningen tar upp de olika områdena som du måste...

2 veckor

5.900 SEK ex. moms

J8 Avtalsrätt & Köprätt

Avtal är någonting som berör nästan alla transaktioner som vi gör, från det stora företagsköpet till inköp...

2-3 dagar

4.900 SEK ex. moms

M9 Strategisk Marknadsföring

Lär dig utveckla företagets marknadsföring. Analysera omgivningen och skapa en strategi. En distanskurs i...

2-3 dagar

5.100 SEK ex. moms

E9 Löneadministration

En distanskurs i grundläggande löneadministration. Lifetime ingår i alla våra kurser. Livslång tillgång till...

4-5 dagar

5.900 SEK ex. moms

J9 Arbetsrätt

I kursen arbetsrätt så lär du dig om de juridiska regler som gäller för dina anställda och förhållandet...

1-2 dagar

4.900 SEK ex. moms

M10 Mera värd

Distanskursen värdskap, Meravärd, ger dig verktyg för att med små medel överträffa kunden eller gästens...

1 dag

995 SEK ex. moms

E10 Budgetering i praktiken

Du lär dig hur en budget utformas och används för att vara ett värdefullt planerings- och styrmedel.

2-3 dagar

4.900 SEK ex. moms

J10 Marknadsrätt & Immaterialrätt

En distanskurs i juridik som behandlar regler för marknadsrätt, upphovsrätt samt immaterialrätt.

1-2 dagar

4.900 SEK ex. moms

E11 Effektiv Finansiering

I distanskursen utgår du från att totalkapitalets storlek, kapitalanskaffning och kapitalanvändning påverkar ett...

2-3 dagar

4.900 SEK ex. moms

M11 Mera sälj

En säljkurs på distans som gör dig till en bättre säljare. Du lär dig ett beteende som ger mer nöjda kunder...

1 dag

995 SEK ex. moms

J11 Diplomerad Juristassistent

En juristassistentutbildning på distans. Efter utbildningen kan du jobba som assistent åt en jurist (advokat,...

12-14 veckor

24.900 SEK ex. moms

E12 Certifierad Finansekonom

En ekonomiutbildning som utvecklar dina kunskaper inom ekonomisk styrning, ekonomisk analys och juridik. En gedigen...

ca 8 veckor

26.900 SEK ex. moms

E13 Projektekonomi

Ekonomikurs för projektledare. Utan ekonomisk kunskap kan projektet lätt havererar. Sätta budget och kalkylera på...

2-3 dagar

5.400 SEK ex. moms

E14 Ekonomi för icke Ekonomer

En distanskurs för dig som behöver viktiga kunskaper i ekonomi på kort tid. Du får en bättre förståelse och...

2-3 dagar

6.400 SEK ex. moms

E15 Ekonomi för chefer

En distanskurs för dig som behöver viktiga kunskaper i ekonomi på kort tid. Du får en bättre förståelse och...

2-3 dagar

6.400 SEK ex. moms

E16 Organisation & Ledarskap

Lär dig hur en organisation ska se ut. Distanskursen ger insikter om att en väl fungerande organisation är en...

3 dagar

4.900 SEK ex. moms

E17 Affärsekonomi för tekniker

En distanskurs för dig som behöver viktiga kunskaper i ekonomi på kort tid. Du får en bättre förståelse och...

2-3 dagar

6.400 SEK ex. moms

E18 Ekonomistyrning

Ekonomistyrning ger dig förutsättningar att följa upp och planera en verksamhet samt att skaffa bättre underlag...

5-7 dagar

5.900 SEK ex. moms

E19 Räkenskapsanalys

Kursen ger kännedom om vad som enligt gällande lagstiftning ska framgå av årsbokslut och årsredovisningar samt...

4-5 dagar

6.400 SEK ex. moms

E20 Investering & Lönsamhet

Kursen syftar till att underlätta för dig att fatta olika sorters investeringsbeslut. Med hjälp av olika...

2-3 dagar

4.900 SEK ex. moms

Frågor? Vi hjälper dig gärna.

Vi svarar gärna på dina frågor och funderingar. Ring oss eller lämna en intresseanmälan så återkommer vi direkt.

Öka din sanna potential med våra kompetenshöjande utbildningar.

Alla våra 26 kurser är utformade av experter och yrkesverksamma inom varje specialområde. Vi använder förenklade metoder och presentationer för att göra inlärningen lustfylld och effektiv. Du studerar alltid på dina egna villkor, när du har möjlighet och inom din egen tidsram. Alla våra kurser är på distans, tidsflexibla, med personlig support och flera är också certifieringsbara. Fler än 15.000 studenter har examinerat sig hos oss sedan 1996.

Intresseanmälan och kontakt

Anmäl ditt intresse till distansutbildningen Diplomerad Juristassistent så skickar vi mer information. Det går också bra att ställa frågor om det är något du undrar över gällande kursen. Intresseanmälan är inte bindande.

Fyll i detta fält

Giltlig e-postadress krävs

Tack för visat intresse! Vi hör av oss till dig inom kort.

Ditt meddelande kunde inte skickas. Ladda om sidan och försök igen.