X4 – Fyra anledningar att utveckla dina kunskaper. Större möjligheter att tjäna bättre. Få en annan position. Söka ett nytt jobb. Behålla det du har.

Kursbeskrivning

Certifierad Löneadministratör - Distans

I den här utbildningen lär du dig det som krävs för att arbeta professionellt som löneadministratör. Det här är en distansutbildning där fokus ligger på lönehanteringsprocessen, dess bokföring och den juridik som är kopplat till detta. Kursen består av delmomenten löneadministration, bokföring och arbetsrätt.

Den löneadministrativa delen tar upp de delar som behövs för att förstå och praktiskt kunna hantera lönespecifika frågor. Som löneadministratör är du bl a ansvarig för att hantera och beräkna lönerna för organisationens anställda. Du måste också ha kunskap om de regler som gäller inom området. I arbetet ingår bl a att samla in tidsrapporter, beräkna arbetade timmar och betala ut löner. I uppgifterna kan det även ingå att hantera personalregister, säkerställa att alla skatter och andra lagstadgade avdrag görs korrekt samt att upprätthålla noggrannhet och sekretess när det gäller lönerna för de anställda.

Bokföringsdelen är en viktigt del då en förståelse för grundläggande bokföring är basen för att sedan hantera bokföringen av ett flertal löneadministrativa uppgifter. I bokföringsmomentet lär du dig, förutom att hantera direkt lönespecifika delar också hur leverantörs- och kundreskontra, moms och periodiseringar ska bokföras. Det ingår även praktisk övning i valfritt bokföringsprogram. I utbildningen refereras löpande till regelverken K2 och K3.I delmomentet arbetsrätt lär du dig om de juridiska regler som gäller för förhållandet mellan anställda och arbetsgivare. Du lär dig vad som gäller kring anställning och uppsägning. Hur skriver man ett anställningsavtal? Vad måste ligga till grund för att avskeda någon? Du får verktyg att förebygga juridiska konflikter som kan uppstå i relationen arbetsgivare och arbetstagare.

Distansutbildningen är framtagen för att matcha marknadens krav på en löneadministratör. Du läser i din egen takt, helt på distans utan fysiska träffar. Kursstart när du vill – Utbildningen börjar när du beställer.

Exempelkurs - testa kostnadsfritt

Här har du möjlighet att pröva hur den digitala delen av studierna går till. Följ bara länken så kan du pröva ett utdrag ur kursen Ekonomistyrning.

Klicka här

FAR Online - Ekonomipaketet

Under hela utbildningen har du fri tillgång till det digitala informationsverktyget FAR Online Ekonomi. Paketet är anpassat för dig som arbetar med redovisning, ekonomitjänster samt skatt och passar dig som läser den här utbildningen. Det innehåller redovisnings- och skatteregler, tidningen Balans samt hela Rättserien.

Målgrupp

 • Du som vill byta karriär och börja jobba som löneadministratör.
 • Du som behöver skaffa dig en formell behörighet inom detta område.
 • Du som jobbar med ekonomi och behöver en teoretisk grund eller uppgradera din kunskap.

Studieomfattning

Du studerar på distans i egen takt. Studieomfattningen motsvarar ca 4-5 veckors heltidsstudier men kan med fördel bedrivas som deltidsstudier. Observera att du har max 12 månader, fr o m leveransdatum, på dig att genomföra kursen. Du bestämmer själv i vilken takt du vill studera.

Förkunskaper

Gymnasieutbildning eller motsvarande utbildningsnivå rekommenderas.

Handledning

Via vårt meddelandesystem har du obegränsad tillgång till våra omtyckta och erfarna handledare. De svarar snabbt och är duktiga på att tolka dina frågor så att du får utförliga svar.

Examination

Som grund för kursintyg (ej certifiering) och godkännande på genomförd utbildning ingår: inlämningsuppgifter i ett av momenten och webbtentamen i samtliga moment.

Certifiering

För att erhålla certifieringen för utbildningen krävs ett godkänt resultat på en skriven tentamen som sker digitalt på distans. Som grund för detta gäller att du klarat av alla delmomenten och erhållit ett kursintyg. Du bokar denna tentamen i samband med att du genomfört kursen. Priset per examinationstillfälle är 1800:- exkl. moms.

Kursmaterial

Allt material ingår i priset. Kursmaterialet består av en interaktiv del samt faktahäften och övningshäften i .pdf format. Teorin presenteras med video, text, bild, animering samt interaktiva inslag som praktiska övningar. Till kursen finns en Internetbaserad studiesida från vilken du kommunicerar med din handledare. Du får aktuell information om dina studieresultat och du kan på ett överskådligt sätt få en bild av din studieprofil. Du har tillgång till kursmaterialet även efter kursens slut.

Lifetime

Lifetime är ett unikt koncept som ger dig tillgång till kursmaterialet även efter kursens slut om du är godkänd. Utan extra kostnad. Du kan repetera olika delar och enkelt hitta aktuell information till nytta för ditt arbete och din verksamhet. Se video om Lifetime.

Kvalitetsutbildning

Xpectum AB är ett utbildningsföretag som sedan 1996 har producerat distansutbildningar för företag och privatpersoner. Vi har över 20 års lång erfarenhet av distansutbildningar och har under den tiden utvecklat genomarbetade och väl fungerande pedagogisk modeller. Under hela utbildningen erbjuder vi stöttning av våra meriterade handledare som svarar på kursdeltagarens frågor. Xpectums främsta styrka är det kunskapskapital som finns knutet till företaget dels genom de ämnesexperter som tar fram och utvecklar utbildningarna och dels genom de medietekniker som designer och producerar utbildningarna. Samarbetet med FAR, som i 20 år agerat som kvalitetssäkrare, utgör även det en stor kvalitetsfaktor. Medlemskapet i Almega utbildningsföretagen är en annan garant för att xpectum är ett seriöst utbildningsföretag.

Systemkrav

PC eller Mac. Bredband. Internet Explorer, Safari eller Firefox. Adobe Flash 8-spelare. Utbildningen fungerar troligtvis på andra system. För fullständiga systemkrav klicka här.

Kursinnehåll

Certifierad Löneadministratör

Löneadministration

 • Anställningsavtal
 • Lagar och avtal
 • Individuell arbetsrätt
 • Kollektiv arbetsrätt
 • Kollektivavtal
 • Omplacering
 • Uppsägning
 • Arbetstid
 • Pension
 • Löneformer
 • Personalskatter
 • Arbetsgivaravgifter
 • Tjänsteresor
 • Förmåner
 • Sjukdom
 • Föräldraledighet
 • Tjänstledighet
 • Semester

Arbetsrätt

 • Arbetsrätten nu och då
 • Tillkomsten av ett anställningsavtal
 • Anställningsformer – anställningsavtal
 • Bevisfråga
 • Inlasning
 • Semester
 • Uppsägning, omplacering och avskedande
 • Turordningslista
 • Diskriminering

Bokföring, från grunder till enkelt bokslut

 • Ekonomiska grundbegrepp
 • Vanliga affärshändelser
 • Mervärdesskatt
 • Faktura, reskontra
 • Bokföring i praktiken
 • Leverantörsreskontra
 • Kundreskontra
 • Avstämningar
 • Bokföring av inköp och försäljning
 • Personals lön, soc avg och skatt
 • Avskrivningar
 • Periodiseringar
 • Enkelt bokslut

15.900 SEK (19.875 SEK inklusive moms)

Flexibel betalning för en flexibel kurs.

 • Lägsta kostnad

  15.900 SEK ex moms när du betalar direkt

 • Betalningsplan

  Måndsvis betalning

 • Faktura

  Betala mot faktura för såväl privatpersoner som Företag

 • Svealånet

  Låna upp till 400 000 kr över 15 år med SVEA. Ansök Här

Se vad våra tidigare deltagare säger.

För mig som har mycket arbetslivserfarenhet fungerar denna utbildning perfekt.

Karin Jansson har läst Certifierad Löneadministratör

Karin Jansson
Jag jobbar idag som ekonomiassistent på ett företag. Utbildningen hjälpte...

Satsuki Okayasu har läst Certifierad Ekonomiassistent

Satsuki Okayasu
Idag jobbar jag som ekonomiassistent i en Allsvensk...

Susanne Andersson har läst Certifierad Ekonomiassistent

Susanne Andersson
Utbildningen från Xpectum gav mig nya kunskaper och...

Timoty Axelsson har läst Certifierad Redovisningsekonom

Timoty Axelsson
Det ledde till ett helt nytt arbete som ekonom.

Charlotte Rissell har läst Certifierad Redovisningsekonom

Charlotte Rissell
Jag jobbar idag på ett globalt företag i Stockholm...

Britt-Marie Olander har läst Certifierad Ekonomiassistent

Britt-Marie Olander

Testa dina kunskaper.

Välkommen att göra våra tester.
Här kan du på egen hand testa dina kunskaper i ekonomi, juridik och marknad.

E1 Certifierad Ekonomiassistent

En bra grund om du vill arbeta som redovisningsassistent eller ekonomiassistent. Du lär dig att hantera löpande...

3-4 veckor

13.900 SEK ex. moms

E2 Certifierad Redovisningsekonom

Den här distansutbildningen ger en god grund för dig som vill bli redovisningsekonom. Du får lära dig löpande...

5-6 veckor

17.900 SEK ex. moms

E3 Certifierad Löneadministratör

En distansutbildning för dig som vill jobba som löneadministratör. Du lär du dig det som krävs för att arbeta...

4-5 veckor

15.900 SEK ex. moms

E4 Certifierad Styr- & Redovisningsekonom

En distansutbildning för dig som vill jobba med controllerliknande uppgifter i ett företag. Du kommer att behärska...

10 veckor

28.900 SEK ex. moms

J5 Diplomerad Paralegal

En paralegal utbildning på distans. Efter utbildningen kan du jobba som assistent åt en jurist (advokat, domare,...

19-20 veckor

49.900 SEK ex. moms

E5 Certifierad Företagsekonom

Du får en stark företagsekonomisk grund. Den här distansutbildningen ger kunskaper som är direkt användningsbara...

10-12 veckor

34.900 SEK ex. moms

J6 Affärsjuridik

Affärsjuridik behandlar de områden som kan vara av betydelse ur ett affärsjuridiskt perspektiv, t ex Köprätt,...

7-9 dagar

15.900 SEK ex. moms

E6 Bokföring 1

En distanskurs i bokföring som ger dig de kunskaper som krävs för att sköta ett mindre företags löpande...

2-3 dagar

5.400 SEK ex. moms

J7 Associationsrätt

Associationsrätt är ett samlingsnamn på de lagar som reglerar olika ekonomiska sammanslutningar. Förutom olika...

2-3 dagar

5.400 SEK ex. moms

E7 Bokföring 2

Målet med Bokföring 2 är att du skall klara av löpande bokföring i form av olika affärshändelser samt...

3-4 dagar

5.600 SEK ex. moms

E8 Bokföring 3

Distanskursen ger fördjupade kunskaper i redovisning. Utbildningen tar upp de olika områdena som du måste...

2 veckor

5.900 SEK ex. moms

M8 Marknadsföring & Försäljning

Distanskursen marknadsföring och försäljning lär dig förstå vikten av att tänka i ett...

2-3 dagar

5.100 SEK ex. moms

J8 Avtalsrätt & Köprätt

Avtal är någonting som berör nästan alla transaktioner som vi gör, från det stora företagsköpet till inköp...

2-3 dagar

4.900 SEK ex. moms

J9 Arbetsrätt

I kursen arbetsrätt så lär du dig om de juridiska regler som gäller för dina anställda och förhållandet...

1-2 dagar

4.900 SEK ex. moms

E9 Löneadministration

En distanskurs i grundläggande löneadministration. Lifetime ingår i alla våra kurser. Livslång tillgång till...

4-5 dagar

5.900 SEK ex. moms

M9 Strategisk Marknadsföring

Lär dig utveckla företagets marknadsföring. Analysera omgivningen och skapa en strategi. En distanskurs i...

2-3 dagar

5.100 SEK ex. moms

E10 Budgetering i praktiken

Du lär dig hur en budget utformas och används för att vara ett värdefullt planerings- och styrmedel.

2-3 dagar

4.900 SEK ex. moms

J10 Marknadsrätt & Immaterialrätt

En distanskurs i juridik som behandlar regler för marknadsrätt, upphovsrätt samt immaterialrätt.

1-2 dagar

4.900 SEK ex. moms

M10 Mera värd

Distanskursen värdskap, Meravärd, ger dig verktyg för att med små medel överträffa kunden eller gästens...

1 dag

995 SEK ex. moms

J11 Diplomerad Juristassistent

En juristassistentutbildning på distans. Efter utbildningen kan du jobba som assistent åt en jurist (advokat,...

12-14 veckor

24.900 SEK ex. moms

E11 Effektiv Finansiering

I distanskursen utgår du från att totalkapitalets storlek, kapitalanskaffning och kapitalanvändning påverkar ett...

2-3 dagar

4.900 SEK ex. moms

M11 Mera sälj

En säljkurs på distans som gör dig till en bättre säljare. Du lär dig ett beteende som ger mer nöjda kunder...

1 dag

995 SEK ex. moms

E12 Certifierad Finansekonom

En ekonomiutbildning som utvecklar dina kunskaper inom ekonomisk styrning, ekonomisk analys och juridik. En gedigen...

ca 8 veckor

26.900 SEK ex. moms

E13 Projektekonomi

Ekonomikurs för projektledare. Utan ekonomisk kunskap kan projektet lätt havererar. Sätta budget och kalkylera på...

2-3 dagar

5.400 SEK ex. moms

E14 Ekonomi för icke Ekonomer

En distanskurs för dig som behöver viktiga kunskaper i ekonomi på kort tid. Du får en bättre förståelse och...

2-3 dagar

6.400 SEK ex. moms

E15 Ekonomi för chefer

En distanskurs för dig som behöver viktiga kunskaper i ekonomi på kort tid. Du får en bättre förståelse och...

2-3 dagar

6.400 SEK ex. moms

E16 Organisation & Ledarskap

Lär dig hur en organisation ska se ut. Distanskursen ger insikter om att en väl fungerande organisation är en...

3 dagar

4.900 SEK ex. moms

E17 Affärsekonomi för tekniker

En distanskurs för dig som behöver viktiga kunskaper i ekonomi på kort tid. Du får en bättre förståelse och...

2-3 dagar

6.400 SEK ex. moms

E18 Ekonomistyrning

Ekonomistyrning ger dig förutsättningar att följa upp och planera en verksamhet samt att skaffa bättre underlag...

5-7 dagar

5.900 SEK ex. moms

E19 Räkenskapsanalys

Kursen ger kännedom om vad som enligt gällande lagstiftning ska framgå av årsbokslut och årsredovisningar samt...

4-5 dagar

6.400 SEK ex. moms

E20 Investering & Lönsamhet

Kursen syftar till att underlätta för dig att fatta olika sorters investeringsbeslut. Med hjälp av olika...

2-3 dagar

4.900 SEK ex. moms

Frågor? Vi hjälper dig gärna.

Vi svarar gärna på dina frågor och funderingar. Ring oss eller lämna en intresseanmälan så återkommer vi direkt.

Öka din sanna potential med våra kompetenshöjande utbildningar.

Alla våra 26 kurser är utformade av experter och yrkesverksamma inom varje specialområde. Vi använder förenklade metoder och presentationer för att göra inlärningen lustfylld och effektiv. Du studerar alltid på dina egna villkor, när du har möjlighet och inom din egen tidsram. Alla våra kurser är på distans, tidsflexibla, med personlig support och flera är också certifieringsbara. Fler än 15.000 studenter har examinerat sig hos oss sedan 1996.

Intresseanmälan och kontakt

Anmäl ditt intresse till distansutbildningen Certifierad Löneadministratör så skickar vi mer information. Det går också bra att ställa frågor om det är något du undrar över gällande kursen. Intresseanmälan är inte bindande.
För studievägledning ring 0647-50111.

Fyll i detta fält

Giltlig e-postadress krävs

Tack för visat intresse! Vi hör av oss till dig inom kort.

Ditt meddelande kunde inte skickas. Ladda om sidan och försök igen.