X4 – Fyra anledningar att utveckla dina kunskaper. Större möjligheter att tjäna bättre. Få en annan position. Söka ett nytt jobb. Behålla det du har.

Kursbeskrivning

Affärsjuridik - Distans

Distansutbildningen i Affärsjuridik behandlar de rättsregler som styr affärer och kommersiella transaktioner och som kan vara av betydelse ur ett affärsjuridiskaperspektiv. Syftet är att du efter den här kursen ska kunna identifiera och lösa juridiska problem inom detta område för att göra bättre affärer.
Kursen går in på fem viktiga områden: Associationsrätt, Avtal och köprätt, Marknadsrätt samt Fordringsrätt. I den här kursen får du en bred juridisk bakgrund som du kommer ha nytta av i ditt arbete. Du lär dig hur juridiken fungerar kring bolagets ledning, runt olika köp och värdeöverföringar, vid anställning och uppsägning, marknadsföring mm. Juridiken är ständigt närvarande i arbetslivet. I beslut ,förhandlingar och olika typer av affärstransaktioner. Man bör ha viss juridisk kunskap för att kunna känna sig trygg i sitt agerande. Den täcker in många av de juridiska frågor som vi kommer i kontakt med under en arbetsdag. Du lär dig hur du ska tolka avtal och klausuler, vem som har rätt, vad du får göra och inte göra i olika situationer, vad som gäller för anställda. Den är omfattande och förutom de specifika frågorna som kursen tar upp så lär du dig hur juridiska problem angrips och du kommer känna dig tryggare även i andra juridiska situationer. Modulerna innehåller föreläsningar, kompendiematerial, ordlistor, litteraturreferenser, praktiska övningar och test. Du kan lyssna till föreläsningen, börja om när du vill, svara på frågor och testa dina kunskaper. Efter varje modul finns ett kunskapstest som ger dig vägledning om hur väl du tillgodogjort dig de teoretiska grunderna. Lyckas du mindre bra bör du gå tillbaka och repetera de delar du missat innan du går vidare till nästa del.

Studieomfattning

Motsvarar ca 7-9 dagars heltidsstudier, kan med fördel bedrivas som deltidsstudier. Observera att du har max 6 månader, fr o m leveransdatum, på dig att genomföra kursen. Du bestämmer själv i vilken takt du vill studera.

Förkunskaper

Gymnasieutbildning eller motsvarande utbildningsnivå rekommenderas. Alternativt kunskaper anskaffade på annat sätt.

Handledning

Via vårt meddelandesystem har du obegränsad tillgång till våra omtyckta och erfarna handledare. De svarar snabbt och är duktiga på att tolka dina frågor så att du får utförliga svar.

Studieformat

Distansutbildning med handledarstöd.

Examination

Varje moment i utbildningsprogrammet avslutas med en webbtentamen som examination. Efter godkänd examen erhålls ett kursintyg.

Lifetime

Lifetime är ett unikt koncept som ger dig tillgång till kursmaterialet även efter kursens slut om du är godkänd. Utan extra kostnad. Du kan repetera olika delar och enkelt hitta aktuell information till nytta för ditt arbete och din verksamhet. Se video om Lifetime.

Kurslitteratur

Allt material ingår i priset. Kursmaterialet består av en interaktiv del samt faktahäften i .pdf format. Teorin presenteras med video, text, bild, animering samt interaktiva inslag som praktiska övningar. så länge kursen finns i xpectums utbildningskatalog har du livstids tillgång till materialet. Till kursen finns en Internetbaserad studiesida från vilken du kommunicerar med din handledare. Du får aktuell information om dina studieresultat och du kan på ett överskådligt sätt få en bild av din studieprofil.

Målgrupp

 • Personer i företag som ska ta del av och tolka olika juridiska spörsmål och handlingar
 • Personer som driver eget företag och vill öka sin förståelse inom juridiken.
 • Övriga som vill skaffa sig grundläggande kunskaper i Juridik.

Systemkrav

PC eller Mac samt mobila enheter. Bredband. Internet Explorer, Safari, Chrome, Firefox eller Microsoft Edge. Utbildningen fungerar troligtvis på andra system.

För fullständiga systemkrav.

Kursinnehåll

Affärsjuridik

Associationsrätt

 • Introduktion till associationsrätten
 • Interna- och externa avtalsfrågor
 • Borgenärsskyddet
 • HB, KB och EB
 • Ansvarsfrågor, rätten att förvalta, rätten att företräda
 • Bolagsavtal och in- och utträde
 • Aktiebolagsrätt
 • Att bilda ett aktiebolag
 • Bolagsordningens innehåll
 • Bolagsverket
 • Aktier och överlåtelse av aktier
 • Likhetsprincipen
 • Aktiebolagets organisation
 • Bolagsstämman
 • Firmatecknare
 • Generalklausuler
 • Tillskottskapitalet
 • Nyemission och fondemission
 • Skyddet av tillskottskapitalet
 • Värdeöverföringar
 • Vinstutdelning
 • Gåvor och lån
 • Förtäckt vinstutdelning
 • Tvångslikvidation
 • Minoritetsskyddet och skadeståndsansvar

Avtalsrätt och köprätt

 • Att sluta avtal
 • Löftesprincip och kontraktsprincip
 • Standardavtal
 • Tolkning av avtal
 • Vem kan med bindande verkan sluta avtal
 • Olika fullmakter
 • Behörighet och befogenhet
 • Ansvarsfrågor
 • Ogiltighetsgrunder
 • Avtalets innehåll
 • Avtalets huvudförpliktelser
 • Olika köplagar
 • Dispositiva och tvingande lagar
 • Leveransklausuler
 • Dröjsmål
 • Felansvar
 • Påföljder vid kontraktsbrott
 • Reklamationshantering
 • Kontrollansvar och culpaansvar
 • Direkt och indirekt förlust
 • Vitesklausuler
 • Ansvarsbegränsningar
 • Produktansvar
 • Köparens betalning och medverkan till köpet
 • Köprättsliga tvister

Arbetsrätt

 • Arbetsrätten nu och då
 • Tillkomsten av ett anställningsavtal
 • Anställningsformer – anställningsavtal
 • Bevisfråga
 • Inlasning
 • Semester
 • Uppsägning, omplacering och avskedande
 • Turordningslista
 • Diskriminering

Marknadsrätt

 • Det kommersiella budskapet
 • Yttrandefrihet och tryckfrihet
 • Reklamombudsmannen
 • ICC:s regler
 • Upphovsrätt och förfoganderätt
 • Det kommersiella budskapets innehåll
 • Svarta listan
 • EU-rättens betydelse
 • God marknadsföringssed
 • Omkastad bevisbörda
 • Vilseledande marknadsföring
 • Känslig målgrupp
 • Rätten att föra talan
 • Köperbjudanden
 • Begreppet rea
 • Felaktigt angivet pris
 • Opt in – Opt out
 • Jämförande reklam
 • Förpackningsdekor
 • Renommésnyltning
 • Förväxlingsrisk
 • Upphovsrättens ekonomiska rätt och respekträtt
 • Omfattning i tid
 • Överlåtelseavtal av förfoganderätter
 • Närstående rättigheter
 • Bryta skicket
 • Intrång
 • Straffrättsligt ansvar
 • Skadestånd
 • Personer i bild
 • Lagen om namn och bild i reklam
 • GDPR
 • Varumärkesrätt
 • Kommunikationsjuridik i sociala medier

15.900 SEK (19.875 SEK inklusive moms)

Flexibel betalning för en flexibel kurs.

 • Lägsta kostnad

  15.900 SEK ex moms när du betalar direkt

 • Betalningsplan

  Måndsvis betalning

 • Faktura

  Betala mot faktura för såväl privatpersoner som Företag

 • Svealånet

  Låna upp till 400 000 kr över 15 år med SVEA. Ansök Här

ERIK

REREEERRERERE

erik yrts

erik mossfeldt

Testa dina kunskaper.

Välkommen att göra våra tester.
Här kan du på egen hand testa dina kunskaper i ekonomi, juridik och marknad.

E1 Certifierad Ekonomiassistent

En bra grund om du vill arbeta som redovisningsassistent eller ekonomiassistent. Du lär dig att hantera löpande...

3-4 veckor

13.900 SEK ex. moms

E2 Certifierad Redovisningsekonom

Den här distansutbildningen ger en god grund för dig som vill bli redovisningsekonom. Du får lära dig löpande...

5-6 veckor

17.900 SEK ex. moms

E3 Certifierad Löneadministratör

En distansutbildning för dig som vill jobba som löneadministratör. Du lär du dig det som krävs för att arbeta...

4-5 veckor

15.900 SEK ex. moms

E4 Certifierad Styr- & Redovisningsekonom

En distansutbildning för dig som vill jobba med controllerliknande uppgifter i ett företag. Du kommer att behärska...

10 veckor

28.900 SEK ex. moms

J5 Diplomerad Paralegal

En paralegal utbildning på distans. Efter utbildningen kan du jobba som assistent åt en jurist (advokat, domare,...

19-20 veckor

49.900 SEK ex. moms

E5 Certifierad Företagsekonom

Du får en stark företagsekonomisk grund. Den här distansutbildningen ger kunskaper som är direkt användningsbara...

10-12 veckor

34.900 SEK ex. moms

M6 Certifierad Marknadsekonom

Det här är en omfattande distansutbildning där du går igenom en rad olika synsätt inom såväl konsument- som...

10 veckor

26.900 SEK ex. moms

J6 Affärsjuridik

Affärsjuridik behandlar de områden som kan vara av betydelse ur ett affärsjuridiskt perspektiv, t ex Köprätt,...

7-9 dagar

15.900 SEK ex. moms

E6 Bokföring 1

En distanskurs i bokföring som ger dig de kunskaper som krävs för att sköta ett mindre företags löpande...

2-3 dagar

5.400 SEK ex. moms

J7 Associationsrätt

Associationsrätt är ett samlingsnamn på de lagar som reglerar olika ekonomiska sammanslutningar. Förutom olika...

2-3 dagar

5.400 SEK ex. moms

M7 Certifierad Marknadsassistent

Certifierad Marknadsassistent är en distansutbildning i marknadsföring för dig som vill jobba med marknadsföring...

5 veckor

18.900 SEK ex. moms

E7 Bokföring 2

Målet med Bokföring 2 är att du skall klara av löpande bokföring i form av olika affärshändelser samt...

3-4 dagar

5.600 SEK ex. moms

M8 Marknadsföring & Försäljning

Distanskursen marknadsföring och försäljning lär dig förstå vikten av att tänka i ett...

2-3 dagar

5.100 SEK ex. moms

E8 Bokföring 3

Distanskursen ger fördjupade kunskaper i redovisning. Utbildningen tar upp de olika områdena som du måste...

2 veckor

5.900 SEK ex. moms

J8 Avtalsrätt & Köprätt

Avtal är någonting som berör nästan alla transaktioner som vi gör, från det stora företagsköpet till inköp...

2-3 dagar

4.900 SEK ex. moms

M9 Strategisk Marknadsföring

Lär dig utveckla företagets marknadsföring. Analysera omgivningen och skapa en strategi. En distanskurs i...

2-3 dagar

5.100 SEK ex. moms

E9 Löneadministration

En distanskurs i grundläggande löneadministration. Lifetime ingår i alla våra kurser. Livslång tillgång till...

4-5 dagar

5.900 SEK ex. moms

J9 Arbetsrätt

I kursen arbetsrätt så lär du dig om de juridiska regler som gäller för dina anställda och förhållandet...

1-2 dagar

4.900 SEK ex. moms

M10 Mera värd

Distanskursen värdskap, Meravärd, ger dig verktyg för att med små medel överträffa kunden eller gästens...

1 dag

995 SEK ex. moms

E10 Budgetering i praktiken

Du lär dig hur en budget utformas och används för att vara ett värdefullt planerings- och styrmedel.

2-3 dagar

4.900 SEK ex. moms

J10 Marknadsrätt & Immaterialrätt

En distanskurs i juridik som behandlar regler för marknadsrätt, upphovsrätt samt immaterialrätt.

1-2 dagar

4.900 SEK ex. moms

E11 Effektiv Finansiering

I distanskursen utgår du från att totalkapitalets storlek, kapitalanskaffning och kapitalanvändning påverkar ett...

2-3 dagar

4.900 SEK ex. moms

M11 Mera sälj

En säljkurs på distans som gör dig till en bättre säljare. Du lär dig ett beteende som ger mer nöjda kunder...

1 dag

995 SEK ex. moms

J11 Diplomerad Juristassistent

En juristassistentutbildning på distans. Efter utbildningen kan du jobba som assistent åt en jurist (advokat,...

12-14 veckor

24.900 SEK ex. moms

E12 Certifierad Finansekonom

En ekonomiutbildning som utvecklar dina kunskaper inom ekonomisk styrning, ekonomisk analys och juridik. En gedigen...

ca 8 veckor

26.900 SEK ex. moms

E13 Projektekonomi

Ekonomikurs för projektledare. Utan ekonomisk kunskap kan projektet lätt havererar. Sätta budget och kalkylera på...

2-3 dagar

5.400 SEK ex. moms

E14 Ekonomi för icke Ekonomer

En distanskurs för dig som behöver viktiga kunskaper i ekonomi på kort tid. Du får en bättre förståelse och...

2-3 dagar

6.400 SEK ex. moms

E15 Ekonomi för chefer

En distanskurs för dig som behöver viktiga kunskaper i ekonomi på kort tid. Du får en bättre förståelse och...

2-3 dagar

6.400 SEK ex. moms

E16 Organisation & Ledarskap

Lär dig hur en organisation ska se ut. Distanskursen ger insikter om att en väl fungerande organisation är en...

3 dagar

4.900 SEK ex. moms

E17 Affärsekonomi för tekniker

En distanskurs för dig som behöver viktiga kunskaper i ekonomi på kort tid. Du får en bättre förståelse och...

2-3 dagar

6.400 SEK ex. moms

E18 Ekonomistyrning

Ekonomistyrning ger dig förutsättningar att följa upp och planera en verksamhet samt att skaffa bättre underlag...

5-7 dagar

5.900 SEK ex. moms

E19 Räkenskapsanalys

Kursen ger kännedom om vad som enligt gällande lagstiftning ska framgå av årsbokslut och årsredovisningar samt...

4-5 dagar

6.400 SEK ex. moms

E20 Investering & Lönsamhet

Kursen syftar till att underlätta för dig att fatta olika sorters investeringsbeslut. Med hjälp av olika...

2-3 dagar

4.900 SEK ex. moms

Öka din sanna potential med våra kompetenshöjande utbildningar.

Alla våra 26 kurser är utformade av experter och yrkesverksamma inom varje specialområde. Vi använder förenklade metoder och presentationer för att göra inlärningen lustfylld och effektiv. Du studerar alltid på dina egna villkor, när du har möjlighet och inom din egen tidsram. Alla våra kurser är på distans, tidsflexibla, med personlig support och flera är också certifieringsbara. Fler än 15.000 studenter har examinerat sig hos oss sedan 1996.

Frågor? Vi hjälper dig gärna.

Vi svarar gärna på dina frågor och funderingar. Ring oss eller lämna en intresseanmälan så återkommer vi direkt.

Intresseanmälan och kontakt

Anmäl ditt intresse till kursen Affärsjuridik så kontaktar vi dig. Det går också bra att ställa frågor om det är något du undrar över gällande kursen.

Fyll i detta fält

Giltlig e-postadress krävs

Tack för visat intresse! Vi hör av oss till dig inom kort.

Ditt meddelande kunde inte skickas. Ladda om sidan och försök igen.