X4 – Fyra anledningar att utveckla dina kunskaper. Större möjligheter att tjäna bättre. Få en annan position. Söka ett nytt jobb. Behålla det du har.

Spaningar och nyheter från Xpectum.

Läs om vad som händer hos oss, reflektioner från omvärlden och nyheter i utbildningsbranschen.

Kan vi undvika finansiella kriser?

”Den här gången är det annorlunda: Åtta år av finansiell galenskap” är en bok skriven av Carmen M. Reinhart och Kenneth S. Rogoff, som publicerades år 2009. Boken handlar om finansiella kriser och hur de uppstår och utvecklas. Författarna analyserar ekonomiska kriser genom historien, från Spaniens default på 1500-talet till finanskrisen 2008.

Bokens huvudsakliga tes är att finansiella kriser har gemensamma faktorer och att det finns mönster och likheter mellan hur de utvecklas. Författarna argumenterar att finansiella kriser ofta uppstår när en viss marknad överhettas och sedan kraschar, vilket skapar en kedjereaktion som drar med sig hela den finansiella sektorn och kan leda till en global recession.

Författarna identifierar också ett antal myter om finansiella kriser som de försöker att avfärda. Till exempel så hävdar de att det är en myt att kriser bara drabbar u-länder, och att det är en myt att reglering och övervakning av finansmarknaden är dåligt för ekonomin.

Boken ger också en överblick av några av de mest kända finansiella kriserna i modern tid, såsom den amerikanska depressionen på 1930-talet, den asiatiska finanskrisen på 1990-talet och finanskrisen 2008. Författarna diskuterar de olika faktorer som ledde till dessa kriser, och hur de påverkade den globala ekonomin.

I boken presenteras också rekommendationer för att minska risken för framtida finansiella kriser. Författarna föreslår att det behövs en ökad reglering och övervakning av finansmarknaden, och att man behöver bygga upp en buffert mot finansiell instabilitet genom att stärka bankernas kapitalbas. De argumenterar också för vikten av att förstå den finansiella sektorn bättre, så att man kan upptäcka potentiella risker i god tid och agera innan det är för sent.

Sammanfattningsvis är ”Den här gången är det annorlunda” en ambitiös bok som försöker att ge en överblick över finansiella kriser och deras gemensamma faktorer. Boken ger en viktig påminnelse om att finansiella kriser är en del av historien och att det krävs ett seriöst arbete för att minska risken för framtida kriser.

Boken går bl a att beställa bl a på Bokus

Öka din sanna potential med våra kompetenshöjande utbildningar.

Alla våra 26 kurser är utformade av experter och yrkesverksamma inom varje specialområde. Vi använder förenklade metoder och presentationer för att göra inlärningen lustfylld och effektiv. Du studerar alltid på dina egna villkor, när du har möjlighet och inom din egen tidsram. Alla våra kurser är på distans, tidsflexibla, med personlig support och flera är också certifieringsbara. Fler än 15.000 studenter har examinerat sig hos oss sedan 1996.