X4 – Fyra anledningar att utveckla dina kunskaper. Större möjligheter att tjäna bättre. Få en annan position. Söka ett nytt jobb. Behålla det du har.

Spaningar och nyheter från Xpectum.

Läs om vad som händer hos oss, reflektioner från omvärlden och nyheter i utbildningsbranschen.

Cryptoskolan – Del 1

Del 1

I denna serie kommer du lära dig grunderna i crypto valutor och hur blockchain teknologi fungerar. 

Kryptovaluta: Kryptovaluta är digital eller virtuell valuta som använder kryptografi för säkra finansiella transaktioner. Till skillnad från traditionella valutor som ges ut och kontrolleras av regeringar (fiatvalutor) är kryptovalutor decentraliserade och fungerar på en teknik som kallas blockkedja. Den mest kända kryptovalutan är Bitcoin, men det finns tusentals andra med olika funktioner och syften.

Blockkedja: 

Blockkedja är som en digital bok där kryptovaluta-transaktioner skrivs ner. Varje sida i boken kallas ett ”block” och innehåller en lista med transaktioner. Dessa block är som pusselbitar som kopplas samman med kodning för att skapa en kronologisk kedja som inte kan ändras i efterhand. Istället för att en enda person håller i boken, sköts den av många datorer i ett nätverk, vilket gör det decentraliserat och säkrare. Dessa datorer kommer överens om vilka transaktioner som är giltiga och uppdaterar boken tillsammans för att se till att allt går rätt till.

Decentralisering: I ett decentraliserat nätverk finns det ingen central myndighet eller kontrollerande enhet. Istället drivs och underhålls blockkedjan av ett nätverk av deltagare (gruvarbetare eller validerare) spridda över hela världen. Varje deltagare bidrar med beräkningskraft för att validera transaktioner och lägga till nya block i kedjan. Denna decentraliserade natur säkerställer att ingen enskild enhet har total kontroll över nätverket, vilket gör det mer motståndskraftigt och mindre sårbart för censur eller manipulation.

Mining:

Mining är som att hitta gåtor för att godkänna och skapa nya sidor i en speciell bok som alla kan se. Varje sida i boken kallas ”block” och innehåller information om överföringar av digitala pengar.

Miners tävlar för att hitta lösningen på en svår gåta genom att gissa olika nummer tills de får rätt svar. När de hittar svaret, skapar de en ny sida (block) och inkluderar alla överföringar som behöver godkännas. När det nya blocket är klart, visar de det till andra personer i nätverket för att kontrollera att allt är korrekt. Om allt är bra, lägger alla till det nya blocket i sina egna böcker (blockkedjan).Som belöning för sitt arbete får miners lite nya digitala pengar och några extra pengar från överföringarna de hjälpte till att godkänna. Detta pågår hela tiden, och varje ny sida (block) blir en del av en lång och säker bok som kallas blockkedja.

Säkerhet: Blockkedja använder avancerade kryptografiska tekniker för att säkra transaktioner och kontrollera skapandet av nya enheter kryptovaluta. Varje transaktion är digitalt signerad med hjälp av kryptografiska nycklar, vilket gör det i princip omöjligt för obehöriga att ändra eller förfalska transaktioner. Dessutom säkerställer konsensusmekanismen att majoriteten av nätverksdeltagarna måste vara överens om giltigheten av nya transaktioner innan de läggs till blockkedjan, detta förhindrar bädrägeri och fusk.

Transparens: Varje transaktion i blockkedjan är transparent och offentligt tillgänglig. Alla kan se hela transaktionshistoriken från den allra första blocket till det senaste. Denna transparens ökar förtroendet för blockkedjan eftersom det tillåter användare att verifiera giltigheten av transaktioner och säkerställer att ingen kan manipulera datan.

Oföränderlighet: När ett block har lagts till blockkedjan blir det extremt svårt att ändra dess innehåll. Att ändra data i ett block skulle kräva ändringar i alla efterföljande block och kontroll över majoriteten av nätverkets beräkningskraft, vilket i praktiken är omöjligt. Denna oföränderlighet säkerställer att transaktionshistoriken förblir motståndskraftig mot manipulation och bedrägeri.

Pseudonymitet: Användare kan interagera med blockkedjan genom kryptografiska adresser istället för sina verkliga identiteter. Dessa adresser avslöjar inte personlig information, vilket ger en viss nivå av integritet. Det är dock värt att notera att alla transaktioner som är associerade med dessa adresser är offentligt registrerade, vilket innebär att flödet av medel fortfarande kan spåras.

Global Tillgänglighet: Kryptovalutor kan skickas och tas emot över gränserna utan behov av traditionella banksystem. Det möjliggör snabbare och billigare internationella transaktioner, vilket särskilt är värdefullt för penningöverföringar och internationell handel.

Användningsområden: Även om kryptovalutor oftast associeras med digitalt pengar har den underliggande blockkedjetekniken olika tillämpningar bortom finans. Den kan användas för hantering av leverantörskedjor, digital identitetsverifiering, röstningssystem, smarta kontrakt (självutförande kontrakt med fördefinierade regler), decentraliserade finansiella (DeFi) plattformar och mer.

Precis som med alla framväxande teknologier utvecklas världen av kryptovalutor och blockkedja ständigt. Den erbjuder spännande möjligheter, men har också sina risker och utmaningar. Om du är intresserad av att engagera dig, se till att forska mer på egen hand  och närma dig området med försiktighet om du funderar på att investera. .

Öka din sanna potential med våra kompetenshöjande utbildningar.

Alla våra 26 kurser är utformade av experter och yrkesverksamma inom varje specialområde. Vi använder förenklade metoder och presentationer för att göra inlärningen lustfylld och effektiv. Du studerar alltid på dina egna villkor, när du har möjlighet och inom din egen tidsram. Alla våra kurser är på distans, tidsflexibla, med personlig support och flera är också certifieringsbara. Fler än 15.000 studenter har examinerat sig hos oss sedan 1996.