X4 – Fyra anledningar att utveckla dina kunskaper. Större möjligheter att tjäna bättre. Få en annan position. Söka ett nytt jobb. Behålla det du har.

Spaningar och nyheter från Xpectum.

Läs om vad som händer hos oss, reflektioner från omvärlden och nyheter i utbildningsbranschen.

Cryptoskolan – Del 2

Del 2. De olika typerna av kryptovalutor

Kapitel 1: Konsensusmekanism

Konsensusmekanismen är hjärtat i blockchain-nätverket, eftersom den möjliggör överenskommelse och samförstånd om vilka transaktioner som är riktiga och ska inkluderas i huvudboken. Det finns olika sätt att nå enighet inom ett blockchain-nätverk, och två av de mest använda mekanismerna är Proof of Work (PoW) och Proof of Stake (PoS).

Proof of Work (PoW) är den ursprungliga konsensusmekanismen som användes för att säkra det första blockkedjebaserade nätverket, Bitcoin. Inom PoW-mekanismen måste deltagarna (miners) konkurrera med varandra för att lösa komplexa matematiska problem. Den som först hittar lösningen på problemet får rätten att skapa ett nytt block och inkludera transaktioner i huvudboken. Detta arbete är resurskrävande och kräver mycket beräkningskraft, vilket gör att nätverket blir säkert, eftersom det skulle vara extremt svårt för någon enskild aktör att manipulera hela nätverket genom att ändra tidigare transaktioner. Nackdelen med PoW är att det är energiintensivt och kan leda till höga transaktionsavgifter och längre bekräftelsestider.

Proof of Stake (PoS) är en alternativ konsensusmekanism som introducerades för att lösa energiproblemet med PoW. Inom PoS-mekanismen skapar deltagarna block och validerar transaktioner baserat på den mängd kryptovaluta de har satsat (stake) i nätverket. Ju mer valuta en deltagare satsar, desto större chans har de att väljas att skapa ett nytt block. PoS eliminerar behovet av att lösa matematiska problem och kräver betydligt mindre beräkningskraft, vilket gör det mer energieffektivt. PoS har också den fördelen att det ger ekonomiska incitament för deltagarna att agera på ett sätt som är i nätverkets bästa intresse, eftersom deras satsade valuta fungerar som en säkerhet.

Andra konsensusmekanismer, såsom Delegated Proof of Stake (DPoS) och Proof of Authority (PoA), används också i vissa blockkedjeplattformar. DPoS tillåter användare att delegera sin röst till andra deltagare för att fatta beslut på deras vägnar, medan PoA innebär att transaktioner valideras av förutbestämda auktoriserade parter.

Kapitel 2: Bitcoin

Bitcoin är den första och mest kända kryptovalutan som skapades av en person eller grupp som använde pseudonymen Satoshi Nakamoto. Det som gör Bitcoin unikt är dess decentraliserade natur och dess användning av blockchain-teknologi för att registrera och bekräfta alla transaktioner.

Bitcoin anses vara en decentraliserad valuta eftersom den inte kontrolleras av någon enskild organisation, stat eller centralbank. Istället drivs det av ett globalt nätverk av datorer som kallas noder. Dessa noder arbetar tillsammans för att validera transaktioner och inkludera dem i den gemensamma huvudboken, som är den offentliga blockkedjan.

Blockkedjan är som en digital bok där alla Bitcoin-transaktioner skrivs ner i kronologisk ordning. Varje block innehåller en lista över transaktioner och länkas samman med tidigare block genom avancerad kryptografi. Detta gör det extremt svårt att ändra tidigare transaktioner, vilket ger blockkedjan sin oföränderliga natur.

Bitcoin-transaktioner är säkra och skyddade av kryptografi. Varje transaktion är digitalt signerad med hjälp av kryptografiska nycklar, vilket gör det nästan omöjligt för obehöriga att ändra eller förfalska transaktioner. Dessutom är användarnas privata nycklar kopplade till deras plånboksadresser, vilket ger dem full kontroll över sina pengar.

Bitcoin utmärker sig också genom sin knapphet. Det kommer aldrig att finnas mer än 21 miljoner bitcoins i omlopp, vilket gör det till en deflationär valuta. Denna knapphet har bidragit till att bevara värdet över tid och har gett Bitcoin status som en digital form av ”digitalt guld.”

För att säkra nätverket och validera transaktioner används en process som kallas mining. Miners använder sina datorer för att lösa komplexa matematiska problem genom att gissa olika nummer tills de hittar rätt lösning. När de hittar lösningen, skapar de ett nytt block och inkluderar alla transaktioner som behöver godkännas. Som belöning för sitt arbete får miners nyutvunna bitcoins och transaktionsavgifter.

Bitcoin-transaktioner är pseudonyma, vilket innebär att användarnas identitet inte direkt är kopplad till deras plånboksadresser. Samtidigt är alla transaktioner offentligt synliga på blockkedjan, vilket ger fullständig transparens över alla överföringar som sker.

Ethereum

Ethereum är en annan revolutionerande kryptovaluta som skiljer sig från Bitcoin genom att det inte bara är en valuta utan också en öppen och decentraliserad plattform för att bygga och köra smarta kontrakt och decentraliserade applikationer (dApps).

En smart kontrakt är ett självutförande datorprogram som innehåller förprogrammerade villkor. När dessa villkor uppfylls, exekverar kontraktet de angivna handlingarna utan behov av mänsklig inblandning. Ethereum populariserade begreppet smarta kontrakt och möjliggjorde utvecklingen av dApps, som är applikationer som körs på ett decentraliserat nätverk av datorer istället för på en centraliserad server.

Ethereum använder också blockchain-teknologi för att registrera och bekräfta transaktioner, liknande Bitcoin. Det använder dock en annan konsensusmekanism för att säkra nätverket. Från början användes Proof of Work (PoW) som konsensusmekanism inom Ethereum, men det planerade övergång till Proof of Stake (PoS) som en del av dess uppgraderingsprojekt, Ethereum 2.0.

PoS-mekanismen eliminerar behovet av att lösa komplexa matematiska problem och kräver istället att deltagarna satsar (stake) sin kryptovaluta för att validera transaktioner och skapa nya block. Ju mer valuta en deltagare satsar, desto större chans har de att väljas att validera transaktioner. PoS gör nätverket mer energieffektivt och ger ekonomiska incitament för deltagarna att agera på ett sätt som är i nätverkets bästa intresse.

Ethereum har haft en enorm inverkan på kryptovärlden genom att möjliggöra utvecklingen av smarta kontrakt och dApps. Det har inspirerat tusentals projekt och utvecklare att utforska möjligheterna med blockchain-tekniken, vilket har lett till en snabb tillväxt inom den decentraliserade finansvärlden (DeFi), icke-fungibla tokens (NFTs), och mycket mer.

Övriga kryptovalutor

Utöver Bitcoin och Ethereum finns det tusentals andra kryptovalutor på marknaden, var och en med sina egna unika egenskaper och användningsområden. Här är några exempel på andra kryptovalutor:

Ripple (XRP) är utformat för att underlätta snabba och kostnadseffektiva gränsöverskridande betalningar, särskilt för finansiella institutioner.

Litecoin (LTC) kallas ibland ”silver till Bitcoins guld” och är liknande Bitcoin men med några tekniska skillnader. Det strävar efter att erbjuda snabbare transaktionsbekräftelser.

Cardano (ADA) är en blockkedjeplattform som betonar säkerhet och skalbarhet och använder Proof of Stake (PoS) som konsensusmekanism.

Polkadot (DOT) är en blockkedjeplattform som möjliggör interoperabilitet mellan olika blockkedjor.

Chainlink (LINK) är ett decentraliserat orakelnätverk som ansluter smarta kontrakt med data från den verkliga världen.

Stellar (XLM) är en annan kryptovaluta som fokuserar på snabba och kostnadseffektiva gränsöverskridande transaktioner och möjliggör även utgivningen av digitala tillgångar.

Binance Coin (BNB) är den egna kryptovalutan för Binance-marknaden, en av de största kryptobörserna globalt.

Dogecoin (DOGE) skapades ursprungligen som ett skämt men har fått popularitet på grund av sitt memkulturella och kändissammanhang.

Skillnaderna mellan kryptovalutor ligger i deras underliggande teknik, konsensusmekanismer, användningsområden, utbudsbegränsningar, transaktionshastigheter, samhällsstöd och utvecklingsteam. Vissa kryptovalutor fokuserar på att erbjuda bättre skalbarhet och snabbare transaktioner, medan andra prioriterar integritet eller specifika användningsområden som smarta kontrakt, decentraliserad finans (DeFi) eller unika tokeniserade tillgångar (NFT).

Det är viktigt att forska kryptovalutor noggrant och förstå deras teknologi, team, användningsområden och samhällsstöd innan man investerar eller använder dem. Kryptomarknaden är mycket volatil och inte alla kryptovalutor kan vara lämpliga för varje individs behov eller risktolerans. Dessutom förändras kryptolandskapet kontinuerligt, vilket gör det viktigt att hålla sig informerad om den senaste utvecklingen.

Öka din sanna potential med våra kompetenshöjande utbildningar.

Alla våra 26 kurser är utformade av experter och yrkesverksamma inom varje specialområde. Vi använder förenklade metoder och presentationer för att göra inlärningen lustfylld och effektiv. Du studerar alltid på dina egna villkor, när du har möjlighet och inom din egen tidsram. Alla våra kurser är på distans, tidsflexibla, med personlig support och flera är också certifieringsbara. Fler än 15.000 studenter har examinerat sig hos oss sedan 1996.