X4 – Fyra anledningar att utveckla dina kunskaper. Större möjligheter att tjäna bättre. Få en annan position. Söka ett nytt jobb. Behålla det du har.

Spaningar och nyheter från Xpectum.

Läs om vad som händer hos oss, reflektioner från omvärlden och nyheter i utbildningsbranschen.

Inlärningstips

Vi lär oss på lite olika sätt och det finns inga riktiga genvägar. Däremot kan man studera lite mer effektivt. Här kommer några konkreta tips.

Repetition

Repetion är inlärningens moder.  Repetera, många gånger och ofta. Det är svårt att ta till sig stora mängder information direkt så se till att  öka frekvensen på inlärandet dvs studera ofta så sätter sig kunskaperna bättre.

Berätta

Genom att berätta för andra eller för dig själv så tvingas du leta fram och formulera det du lärt dig och på så sätt får hjärnan anstränga sig vilket leder till starkare inlärning. Det kan upplevas som en jobbig övning men inlärning kan liknas vid träning där effekten styrs av insatsen.

Musik

En något mjukare metod som kan fungera bra för en del, lyssna på musik. Det är dock viktigt att det är ”rätt” musik så att du inte börjar sjunga med och tappar fokus.

Gör

Det viktigaste rådet. Sätt dig ner och börja. Om du har svårt för att börja så bestäm dig för att studera minst 30 minuter (en tid som känns överkomlig) då är chansen stor att du kommer igång och de 30 blir 60.

Öka din sanna potential med våra kompetenshöjande utbildningar.

Alla våra 26 kurser är utformade av experter och yrkesverksamma inom varje specialområde. Vi använder förenklade metoder och presentationer för att göra inlärningen lustfylld och effektiv. Du studerar alltid på dina egna villkor, när du har möjlighet och inom din egen tidsram. Alla våra kurser är på distans, tidsflexibla, med personlig support och flera är också certifieringsbara. Fler än 15.000 studenter har examinerat sig hos oss sedan 1996.