X4 – Fyra anledningar att utveckla dina kunskaper. Större möjligheter att tjäna bättre. Få en annan position. Söka ett nytt jobb. Behålla det du har.

Spaningar och nyheter från Xpectum.

Läs om vad som händer hos oss, reflektioner från omvärlden och nyheter i utbildningsbranschen.

Nyckeltalsskolan – Del 3

Relationen mellan nyckeltal från Resultaträkningen

I förra avsnittet gick vi igenom de nyckeltal som är kopplade till företagets resultaträkning . I detta avsnitt ska vi behandla de nyckeltal som visar relationen mellan två poster i resultaträkningen. Alla poster i resultaträkningen har vuxit fram under räkenskapsåret och dessa nyckeltal utgör därmed ”periodmått” eller s.k. dynamiska mått. De vanligaste nyckeltalen i denna kategori är olika sorts vinstmarginaler.

Vinstmarginal

Vinstmarginal kan beskrivas som förtjänsten på varje såld hundralapp. Vinstmarginalen anger hur stor del av försäljningen som är vinst (eller förlust). Det finns flera olika vinstmarginaler. Det går dels att räkna ut den procentuella vinst som huvudrörelsen bidrar med och dels den vinst som företaget som helhet genererar. Det bör påpekas att det kan vara stora skillnader mellan vinstmarginaler i olika branscher. Så ska man jämföra bör man titta inom liknande bransch för att jämförelsen sika bli rättvis.

Viktigt är att hålla reda på vilket vinsttal som man använder, många gånger slarvas det en hel del och säger man bara att företaget har en bra vinst bör nog detta undersökas närmare.

Rörelsemarginal

Rörelsemarginal = Rörelseresultat / Nettoomsättning (tumregel minst 5 %). Visar den procentuella vinst eller förlust som huvudrörelsen svarar för. I en ”neutral” bransch bör åtminstone fem kronor vara rörelsevinst vid en försäljning på 100 kronor enligt tumregeln. Kapitalersättningsmarginal = Rörelseresultat + finansiellaintäkter / Nettoomsättning (tumregel minst 5 %). Visar den procentuella vinst som huvudrörelsen och de finansiella intäkterna tillsammans bidrar med. Det härmåttet är relativt ointressant som enskilt mått, men det kan med fördel användas när vi ska kartlägga samband mellan olika nyckeltal. 

Nettomarginal

Nettomarginal = Resultat efter finansiella poster / Nettoomsättning (tumregel minst 2 %). Visar den procentuella vinst eller förlust som företaget som helhet genererar. Enligt tumregeln bör minst två kronor vara vinst vid en försäljning på 100 kronor. 

I nästa avsnitt ska vi titta närmare på nyckeltal där både Balansräkning och Resultaträkningen är inblandade.

Öka din sanna potential med våra kompetenshöjande utbildningar.

Alla våra 26 kurser är utformade av experter och yrkesverksamma inom varje specialområde. Vi använder förenklade metoder och presentationer för att göra inlärningen lustfylld och effektiv. Du studerar alltid på dina egna villkor, när du har möjlighet och inom din egen tidsram. Alla våra kurser är på distans, tidsflexibla, med personlig support och flera är också certifieringsbara. Fler än 15.000 studenter har examinerat sig hos oss sedan 1996.