X4 – Fyra anledningar att utveckla dina kunskaper. Större möjligheter att tjäna bättre. Få en annan position. Söka ett nytt jobb. Behålla det du har.

Spaningar och nyheter från Xpectum.

Läs om vad som händer hos oss, reflektioner från omvärlden och nyheter i utbildningsbranschen.

Digitaliseringens inverkan på ekonomin

Digitalisering har påverkat ekonomin inom företag genom en större användning av teknologi, digitala verktyg för att på så sätt optimera sina processer. Det har lett till en ökad efterfrågan på medarbetare som är kunniga inom olika digitala verktyg och har till viss del även ökat mängden personer som måste utföra ett visst arbete. Xpectum utbildar…

Vad krävs för att jobba med bokföring?

Det finns inga krav på formell utbildning för att jobba med bokföring, men det är starkt rekommenderat och ofta ett krav hos arbetsgivarna. För att arbeta med bokföring krävs att du besitter kunskap inom ekonomi och bokföring, och att du är kunnig inom olika ekonomiska system. Ett företag har många regler att förhålla sig till…

Var hittar man enklast jobb som ekonomiassistent?

Flest arbetsmöjligheter om ekonomiassistent finns i större städer, där efterfrågan idag är störst i Stockholm, Göteborg och Malmö. Ekonomiassistent är dock en position som de flesta företag behöver fylla och därför ser arbetsmarknaden ofta bra ut i även mindre städer. Hos vissa företag går det problemfritt att arbeta på distans och du kan således arbeta…

Vad är skillnaden på YH-utbildning och traditionell utbildning?

Kort sagt är skillnaden mellan en yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) och traditionell utbildning att YH-utbildningen fokuserar på den praktiska delen för att kunna arbeta med yrket, medan traditionella utbildningar har mer fokus på teori och en mer övergripande blick. Hos Xpectum kan du läsa en ekonomiassistensutbildning på distans, där du blir certifierad ekonomiassistent. Här får du en…

Cryptoskolan – Del 3

Del 3 –  Riskerna med att investera i kryptovalutor Att investera i kryptovalutor kan vara lockande på grund av deras potential för snabba vinster och innovativa teknologi. Men som med alla investeringar kommer det med en viss risknivå som investerare bör vara medvetna om. Här är några viktiga risker att överväga innan du investerar i…

Cryptoskolan – Del 2

Del 2. De olika typerna av kryptovalutor Kapitel 1: Konsensusmekanism Konsensusmekanismen är hjärtat i blockchain-nätverket, eftersom den möjliggör överenskommelse och samförstånd om vilka transaktioner som är riktiga och ska inkluderas i huvudboken. Det finns olika sätt att nå enighet inom ett blockchain-nätverk, och två av de mest använda mekanismerna är Proof of Work (PoW) och…

Cryptoskolan – Del 1

Del 1 I denna serie kommer du lära dig grunderna i crypto valutor och hur blockchain teknologi fungerar.  Kryptovaluta: Kryptovaluta är digital eller virtuell valuta som använder kryptografi för säkra finansiella transaktioner. Till skillnad från traditionella valutor som ges ut och kontrolleras av regeringar (fiatvalutor) är kryptovalutor decentraliserade och fungerar på en teknik som kallas…

Kan vi undvika finansiella kriser?

”Den här gången är det annorlunda: Åtta år av finansiell galenskap” är en bok skriven av Carmen M. Reinhart och Kenneth S. Rogoff, som publicerades år 2009. Boken handlar om finansiella kriser och hur de uppstår och utvecklas. Författarna analyserar ekonomiska kriser genom historien, från Spaniens default på 1500-talet till finanskrisen 2008. Bokens huvudsakliga tes…

Vad är nytt med arbetsrätten?

Nyckeltalsskolan – Del 4

Nyckeltal från noter  I denna del ska vi belysa nyckeltal som visar relationen mellan en post i resultaträkningen, balansräkningen eller noterna och en post i noterna. Omsättning, resultat och lön kan exempelvis relateras till antalet anställda i ett företag. I den här kategorin använder man sällan tumregler eftersom nyckeltalen kan skifta väldigt mycket mellan olika…

Nyckeltalsskolan – Del 3

Relationen mellan nyckeltal från Resultaträkningen I förra avsnittet gick vi igenom de nyckeltal som är kopplade till företagets resultaträkning . I detta avsnitt ska vi behandla de nyckeltal som visar relationen mellan två poster i resultaträkningen. Alla poster i resultaträkningen har vuxit fram under räkenskapsåret och dessa nyckeltal utgör därmed ”periodmått” eller s.k. dynamiska mått….

Nyckeltalsskolan – Del 2

Nyckeltal från resultaträkningen I förra avsnittet gick vi igenom de nyckeltal som är kopplade till företagets balansräkning där likviditet och soliditet var de tal som togs upp. I detta avsnitt ska vi behandla de nyckeltal som visar relationen mellan två poster i resultaträkningen. Alla poster i resultaträkningen har vuxit fram under räkenskapsåret och dessa nyckeltal…

Nyckeltalsskolan – Del 1

Intresset för företagsanalys växer allt mer, av den anledningen startar vi en liten minikunskapsserie i 3 delar som handlar om nyckeltal och företagsanalys. Vad är nyckeltal? Vad använder man värdena till?  I första inslaget pratar vi allmänt om vad det innebär sedan kommer vi fortsättningsvis beskriva specifika nyckeltal och hur man ska tänka. Nyckeltal är…

Ny utbildning med certifiering – premiär i Januari 2023

Den riktar sig till dig som vill jobba som löneadministratör, den börjar från grunden så du behöver inga tidigare förkunskaper. Distansutbildningen Certifierad löneadministration ger dig de kunskaper du behöver för att kunna arbeta som löneadministratör. Den ger dig förståelse för det arbete som ligger bakom beräkningen av de anställdas bruttolöner, ersättningar, avgifter, frånvaro, avvikelser, semesterdagar…

Varför ska man jobba med ekonomiska planer? De följs ju aldrig ändå?

Svaret är ju ganska enkelt, följs inte planerna är ju planerna rätt så mycket bortkastade. Följer man däremot planerna förutsatt att de är realistiskt utformade kan de utgöra ett kraftfullt instrument för ekonomistyrningen.

Cash is king! Med pengar på fickan går det mesta att finansiera! Eller?

Tänk om svaret var så enkelt! I vid mening kan finansiering sägas handla om tre grundläggande frågor. Det totala kapitalets storlek har att göra med: Hur stort kapital bör företaget disponera. Vilken skala företaget arbetar i. Vilken expansionstakt som står för dörren. Kapitalanskaffning hänger samman med hur kapitalet ska fördelas på skilda kapitalformer. Är eget…

Ny utbildning – Certifierad Marknadsassistent

xpectum har i dagarna lanserat en ny distansutbildning, Certifierad Marknadsassistent. En utbildning för den som är intresserad av marknadsföring och vill följa en karriär som marknadsassistent. I utbildningen läser du grunderna i traditionell marknadsföring för att sedan bygga på med andra moment som tex digital marknadsföring, affärskommunikation och CSR (corporate social responsibilitity). Urban Petersson (kursansvarig…

Inlärningstips

Vi lär oss på lite olika sätt och det finns inga riktiga genvägar. Däremot kan man studera lite mer effektivt. Här kommer några konkreta tips. Repetition Repetion är inlärningens moder.  Repetera, många gånger och ofta. Det är svårt att ta till sig stora mängder information direkt så se till att  öka frekvensen på inlärandet dvs…

7 Tips som gör din bokföring effektivare.

1. Betala och fakturera genast Fakturera så fort som möjligt, det är gynnsamt för likviditeten. Ta väl hand om de fakturor som ska betalas så riskerar man inte onödiga påminnelse avgifter. 2. Ordning och reda Ta hand om verifikationer och transaktioner regelbundet. Sätt in dem i pärmar så hamnar de i kronologisk ordning och du…

Det är dags att investera i dig själv.

Att utveckla dina kunskaper ger dig större möjligheter att tjäna bättre, få en annan position, söka ett nytt jobb eller behålla det du har.

Öka din sanna potential med våra kompetenshöjande utbildningar.

Alla våra 26 kurser är utformade av experter och yrkesverksamma inom varje specialområde. Vi använder förenklade metoder och presentationer för att göra inlärningen lustfylld och effektiv. Du studerar alltid på dina egna villkor, när du har möjlighet och inom din egen tidsram. Alla våra kurser är på distans, tidsflexibla, med personlig support och flera är också certifieringsbara. Fler än 15.000 studenter har examinerat sig hos oss sedan 1996.