X4 – Fyra anledningar att utveckla dina kunskaper. Större möjligheter att tjäna bättre. Få en annan position. Söka ett nytt jobb. Behålla det du har.

Spaningar och nyheter från Xpectum.

Läs om vad som händer hos oss, reflektioner från omvärlden och nyheter i utbildningsbranschen.

Kan vi undvika finansiella kriser?

”Den här gången är det annorlunda: Åtta år av finansiell galenskap” är en bok skriven av Carmen M. Reinhart och Kenneth S. Rogoff, som publicerades år 2009. Boken handlar om finansiella kriser och hur de uppstår och utvecklas. Författarna analyserar ekonomiska kriser genom historien, från Spaniens default på 1500-talet till finanskrisen 2008. Bokens huvudsakliga tes…

Vad är nytt med arbetsrätten? Stora förändringar har skett som du bör ha koll på! Möt Advokat Anna Öster som förklarar vad som är nytt.

Nyckeltalsskolan – Del 4

Nyckeltal från noter  I denna del ska vi belysa nyckeltal som visar relationen mellan en post i resultaträkningen, balansräkningen eller noterna och en post i noterna. Omsättning, resultat och lön kan exempelvis relateras till antalet anställda i ett företag. I den här kategorin använder man sällan tumregler eftersom nyckeltalen kan skifta väldigt mycket mellan olika…

Nyckeltalsskolan – Del 3

Relationen mellan nyckeltal från Resultaträkningen I förra avsnittet gick vi igenom de nyckeltal som är kopplade till företagets resultaträkning . I detta avsnitt ska vi behandla de nyckeltal som visar relationen mellan två poster i resultaträkningen. Alla poster i resultaträkningen har vuxit fram under räkenskapsåret och dessa nyckeltal utgör därmed ”periodmått” eller s.k. dynamiska mått….

Nyckeltalsskolan – Del 2

Nyckeltal från resultaträkningen I förra avsnittet gick vi igenom de nyckeltal som är kopplade till företagets balansräkning där likviditet och soliditet var de tal som togs upp. I detta avsnitt ska vi behandla de nyckeltal som visar relationen mellan två poster i resultaträkningen. Alla poster i resultaträkningen har vuxit fram under räkenskapsåret och dessa nyckeltal…

Nyckeltalsskolan – Del 1

Intresset för företagsanalys växer allt mer, av den anledningen startar vi en liten minikunskapsserie i 3 delar som handlar om nyckeltal och företagsanalys. Vad är nyckeltal? Vad använder man värdena till?  I första inslaget pratar vi allmänt om vad det innebär sedan kommer vi fortsättningsvis beskriva specifika nyckeltal och hur man ska tänka. Nyckeltal är…

Ny utbildning med certifiering – premiär i Januari 2023

Den riktar sig till dig som vill jobba som löneadministratör, den börjar från grunden så du behöver inga tidigare förkunskaper. Distansutbildningen Certifierad löneadministration ger dig de kunskaper du behöver för att kunna arbeta som löneadministratör. Den ger dig förståelse för det arbete som ligger bakom beräkningen av de anställdas bruttolöner, ersättningar, avgifter, frånvaro, avvikelser, semesterdagar…

Varför ska man jobba med ekonomiska planer? De följs ju aldrig ändå?

Svaret är ju ganska enkelt, följs inte planerna är ju planerna rätt så mycket bortkastade. Följer man däremot planerna förutsatt att de är realistiskt utformade kan de utgöra ett kraftfullt instrument för ekonomistyrningen.

Cash is king! Med pengar på fickan går det mesta att finansiera! Eller?

Tänk om svaret var så enkelt! I vid mening kan finansiering sägas handla om tre grundläggande frågor. Det totala kapitalets storlek har att göra med: Hur stort kapital bör företaget disponera. Vilken skala företaget arbetar i. Vilken expansionstakt som står för dörren. Kapitalanskaffning hänger samman med hur kapitalet ska fördelas på skilda kapitalformer. Är eget…

Ny utbildning – Certifierad Marknadsassistent

xpectum har i dagarna lanserat en ny distansutbildning, Certifierad Marknadsassistent. En utbildning för den som är intresserad av marknadsföring och vill följa en karriär som marknadsassistent. I utbildningen läser du grunderna i traditionell marknadsföring för att sedan bygga på med andra moment som tex digital marknadsföring, affärskommunikation och CSR (corporate social responsibilitity). Urban Petersson (kursansvarig…

Inlärningstips

Vi lär oss på lite olika sätt och det finns inga riktiga genvägar. Däremot kan man studera lite mer effektivt. Här kommer några konkreta tips. Repetition Repetion är inlärningens moder.  Repetera, många gånger och ofta. Det är svårt att ta till sig stora mängder information direkt så se till att  öka frekvensen på inlärandet dvs…

7 Tips som gör din bokföring effektivare.

1. Betala och fakturera genast Fakturera så fort som möjligt, det är gynnsamt för likviditeten. Ta väl hand om de fakturor som ska betalas så riskerar man inte onödiga påminnelse avgifter. 2. Ordning och reda Ta hand om verifikationer och transaktioner regelbundet. Sätt in dem i pärmar så hamnar de i kronologisk ordning och du…

Det är dags att investera i dig själv.

Att utveckla dina kunskaper ger dig större möjligheter att tjäna bättre, få en annan position, söka ett nytt jobb eller behålla det du har.

Öka din sanna potential med våra kompetenshöjande utbildningar.

Alla våra 26 kurser är utformade av experter och yrkesverksamma inom varje specialområde. Vi använder förenklade metoder och presentationer för att göra inlärningen lustfylld och effektiv. Du studerar alltid på dina egna villkor, när du har möjlighet och inom din egen tidsram. Alla våra kurser är på distans, tidsflexibla, med personlig support och flera är också certifieringsbara. Fler än 15.000 studenter har examinerat sig hos oss sedan 1996.